Genom ett aktivt och öppet lobbyarbete påverkar vi politiker och näringsliv. Vi bedriver opinionsbildning och påverkan via media och via de arbetsgrupper, kommittéer och utredningar som vi deltar i. Vi skriver också rapporter, arrangerar seminarier, lämnar remissvar i olika utredningar och leder flera konsumentviktiga projekt, som Fair Finance Guide , Kemikalieappen och Standardiseringsprojektet

En viktig uppgift vi har är att vara Sveriges konsumentröst i Norden, EU och resten av världen. Fokus i vårt arbete ligger på EU. De flesta lagar som rör oss som konsumenter grundar sig på direktiv eller förordningar som är gemensamma för de 28 medlemsländerna.

En svensk konsumentröst i EU och världen

Vår ambition är att få beslutsfattare i EU att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen och att prioritera konsumentfrågorna. Därför lobbar vi aktivt EU:s politiska organ: Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet. Parlamentet har fått ökat inflytande och det blir därför allt viktigare att ha dialog med Sveriges parlamentariker. 

På Europanivå arbetar vi mycket tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen, BEUC, och den europeiska konsumentrösten inom standardisering, ANEC. På global nivå är vi aktiva medlemmar i Consumers International, CI. Även om konsumentproblemen ser mycket olika ut i olika delar av världen är det vår skyldighet att samarbeta med konsumenterna i tredje världen i deras kamp för bättre villkor.

Samtidigt får vi mer och mer en global agenda – hållbar utveckling, finansiella tjänster, marknadsföring till utsatta m m. Vi samarbetar också med konsumentorganisationer i övriga nordiska länder, genom nätverk och i olika projekt. Flera av Sveriges Konsumenters projekt har haft referensgrupper med representanter från hela Norden. Vår tidning Råd&Rön har också regelbundna kontakter och testsamarbete med andra annonsfria testtidningar i EU och USA.