Behovet av en demokratiskt förankrad konsumentröst är stor och vi efterfrågas i allt högre grad. Sveriges Konsumenter samordnar och skapar möjlighet för representation i en stor mängd sammanhang både i Sverige, inom EU och internationellt.

 • Allmänna Reklamationsnämnden
 • Allmänna Reklamationsnämndens Insynsråd
 • ANEC, den europeiska konsumentrösten i standardiseringen
 • BEUC, den europeiska konsumentorganisationen
 • Consumers International, den internationella konsumentorganisationen
 • DG SANCOs expertgrupp miljöpåståenden (inom EU-kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor)
 • ECCG, EU-kommissionens rådgivande grupp i konsumentfrågor
 • ISO COPOLCO, internationella standardiseringens konsumentkommitté
 • Jordbruksverkets råd för konsumentfrågor
 • Kemikalieinspektionens insynsråd
 • Konsument Europas referensgrupp
 • Konsumentverkets funktionshindersråd
 • Konsumentverkets insynsråd
 • Livsmedelsverkets samverkansgrupp för intressenter i livsmedelskedjan
 • Livsmedelsverkets samverkansgrupp för konsumentfrågor
 • MFD referensgrupp Nästa generation av tillgänglig offentlig information
 • Naturvårdsverkets arbetsgrupp för hållbar konsumtion
 • Regeringens integritetskommitté
 • Regeringens samordningsråd för konsumentupplysningstjänsten Hallå Konsument
 • Reklamombudsmannens opinionsnämnd
 • Resegarantinämnden
 • Stiftelsen för internetinfrastruktur
 • Standardiseringens konsument- och arbetstagarråd
 • Strama VLs styrgrupp
 • Stärkt konkurrenskraft i gröna näringar
 • Svenska Miljömärkningsnämnden
 • SWEDACs marknadskontrollråd (en statlig myndighet som ansvarar för ackreditering och kontroll enligt lagen om teknisk kontroll)
 • TACD, den transatlantiska konsumentdialogen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets Dialogforum
 • Tillväxtverkets centrala samordningsforum

Sveriges Konsumenter har också en rad uppdrag inom standardisering som handlar om framtagandet av säkra standarder för förpackningar, ergonomi, möbler, leksaker, barnartiklar, textil, livsmedel, socialt ansvarstagande, nanoteknik, tillgänglighet, estetisk kirurgi, skönhetstjänster, pensionstermer, kvalitet i äldreboende och mycket mer.