Behovet av en demokratiskt förankrad konsumentröst är stor och vi efterfrågas i allt högre grad. Sveriges Konsumenter samordnar och skapar möjlighet för representation i en stor mängd sammanhang både i Sverige, inom EU och internationellt.

Sveriges Konsumenter har också en rad uppdrag inom standardiseringen som handlar om framtagandet av säkra standarder för förpackningar, ergonomi, barnartiklar, skor, kosmetika, mensprodukter, socialt ansvarstagande, kvalitet i äldreboende och mycket mer.