Genom ett aktivt och öppet lobbyarbete påverkar vi politiker och näringsliv. Vi bedriver opinionsbildning i form av debattartiklar, medverkan i press, radio och tv, olika arbetsgrupper, kommittéer m.m. Vi driver ordnar också seminarier, publicerar rapporter, lämnar remissvar i olika utredningar och flera konsumentnära projekt, som Fair Finance Guide , Kemikalieappen och Omskaparna

En viktig uppgift vi har är att vara Sveriges konsumentröst i Norden, EU och resten av världen. Fokus i vårt arbete ligger på EU. De flesta lagar som rör oss som konsumenter grundar sig på direktiv eller förordningar som är gemensamma för de 28 medlemsländerna.

En svensk konsumentröst i EU och världen

Vår ambition är att få beslutsfattare i EU att alltid ha konsumenternas bästa för ögonen och att prioritera konsumentfrågorna. Därför lobbar vi aktivt EU:s politiska organ: Europeiska Kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet. Parlamentet har fått ökat inflytande och det blir därför allt viktigare att ha dialog med Sveriges parlamentariker. 

I EU arbetar vi mycket tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen, BEUC, där vi både har ordförandeskapet och ledarskapet när det gäller miljö och etik. På global nivå är vi aktiva medlemmar i Consumers International, CI. Även om konsumentproblemen ser mycket olika ut i olika delar av världen är det vår skyldighet att samarbeta med konsumenterna i tredje världen i deras kamp för bättre villkor.

Samtidigt får vi mer och mer en global agenda – hållbar utveckling, finansiella tjänster, marknadsföring till utsatta m m. Vi samarbetar också med konsumentorganisationer i övriga nordiska länder, genom nätverk och i olika projekt. Flera av Sveriges Konsumenters projekt har haft referensgrupper med representanter från hela Norden. Vår tidning Råd&Rön har också regelbundna kontakter och testsamarbete med andra annonsfria testtidningar i EU och USA.