Det var i november förra året som Sveriges Konsumenter tillsammans med sex andra konsumentorganisationer lämnade in ett klagomål angående Google till Datainspektionen. Klagomålet som baseras på en rapport från norska Forbrukerrådet hävdar att företagets metoder kring spårningen av konsumenters platsdata inte lever upp till kraven i GDPR. 

I januari inledde Datainspektionen tillsyn mot Google och skickade i samband med det en rad frågor som företaget skulle tvingas besvara. Sveriges Konsumenter har med hjälp av offentlighetsprincipen fått åtkomst till svaren och kommenterar idag tillsammans med Forbrukerrådet innehållet.

Vi vidhåller att Google döljer viktig information om sina platstjänster i vilseledande menyer och att samtycken som införskaffas i denna kontext inte lever upp till de krav som ställs i GDPR, säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.

Sveriges Konsumenter följer noggrant utvecklingen av tillsynsärendet. 

Här kan du läsa hela Sveriges Konsumenters och Forbrukerrådets kommentar. (på engelska)