Vi instämmer i att effekterna av att integrera miljöaspekter i NNR inte kan förväntas resultera i stora beteendeförändringar.

Sveriges Konsumenter vill uppmärksamma några övergripande problem vi ser med konsekvensanalysen av att integrera miljöaspekter i NNR:

  • Djurvälfärden lär minska då resultatet av rekommendationerna är ökad kycklingproduktion.
  • Kyckling föds upp i stor utsträckning av foder som skulle kunna användas till livsmedel.
  • Biodiversiteteten riskerar att minska om konsumtion av svenskt nötkött minskar.
  • Det är olyckligt att inte en minskning av ris till förmån för inhemska produkter utvärderats.
  • Krisberedskapsfrågan är en viktig del av hållbarhet och bör i perspektivet av pågående krig i Europa tillåtas få en stor betydelse för livsmedelsrekommendationernas utformning.

Sammanfattningsvis anser vi att om huvudresultatet av miljöaspekter i NNR riskerar att bidra till en minskning av svenskt nötkött till förmån för mer fisk och kyckling så är det tveksamt om riktlinjerna sett i ett vidare hållbarhetsperspektiv bidrar till en mer hållbar livsmedelsproduktion. Samtidigt är förstås en minskning av rött kött en given del av näringsrekommendationerna ur ett hälsoperspektiv.

Avslutningsvis så instämmer vi i huvuddragen i våra medlemsorganisationer Djurskyddet Sverige och Vi Konsumenters remissvar.

Johanna Hållén, generalsekreterare