Anslaget till konsumentpolitiken är i budgetpropositionen i princip oförändrat jämfört med tidigare år. Men i de tider vi befinner oss nu hade det behövts betydligt mer, konstaterar Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter:

– Med tanke på de historiskt stora utmaningar som konsumenterna står inför i dag, med fortsatt snabba och höga kostnadsökningar, energikris, överskuldsättning, bedrägerier och krav på omställning till hållbar konsumtion räcker det inte med bibehållna nivåer. Konsumentområdet behöver stärkas. Regeringen säger sig värna utsatta konsumenter i svåra tider och då krävs ökade möjligheter att hävda sig på en komplex marknad och inte bli lurad, säger han.

Konsumentfrågorna griper också in i de allra flesta utgiftsområden, inte bara i område 18. Och här finns många anledningar till oro, menar Sveriges Konsumenter.

– Neddragningarna inom miljöpolitiken riskerar att göra det svårare att konsumera hållbart. Här krävs såväl ekonomiska som kommunikativa styrmedel för att göra det lätt att välja miljöriktigt för alla konsumenter, även dem med små marginaler.

Starka konsumentorganisationer gynnar inte bara medborgarna, säger Jan Bertoft:

– En väl fungerande marknadsekonomi som snabbt kan ta sig an samhällets utmaningar kräver framstående företag i kombination med starka konsumentorganisationer. Vi behöver en stark konsumentpolitik för ett framgångsrikt Sverige.

För fördjupning:
Bertofts blogg om konsumentpolitiken

Sveriges Konsumenters ståndpunkt om energipriser

För intervjuer:

Jan Bertoft, tel: 070-797 79 87, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se

Yasemin Bayramoglu, kommunikationsansvarig:
08-674 43 33, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se

Pressbild på Jan Bertoft hittar du här.