När EU lanserade sin gröna giv 2020 var kemikaliestrategin en viktig del. Mellan 7 000 och 12 000 skadliga kemikalier beräknades skulle förbjudas i konsumentprodukter, däribland PFAS, så kallade evighetskemikalier. Men i somras avslöjade brittiska The Guardian att kemikalielobbyn kan vara nära att få EU-kommissionen att släppa lagförslaget om kemikalierna.

En ny sammanställning gjord av den europeiska konsumentorganisationen BEUC, där Sveriges Konsumenter är medlem, visar att extremt problematiska kemikalier ingår i massor av konsumentprodukter som såväl bebisar som vuxna använder till vardags.

– Skulle kemikalielobbyn lyckas vore det helt förödande. Nu måste politikerna prioritera att skydda människors hälsa och miljö och se till att vi får bort hormonstörande ämnen ur leksaker och vi måste bli av med PFAS. Här vill vi och BEUC se omedelbara förbud, säger Maria Hammarling.

Det behövs snarare en ytterligare skärpning av kemikalielagstiftningen REACH, så att myndigheter kan vidta försiktighetsåtgärder innan farliga kemikalier blir vitt spridda i såväl produkter som i miljön, menar hon.

BEUC:s sammanställning bygger på en rad granskningar och tester som utförts av medlemsorganisationerna sedan 2017. Här ingår flera av de tester och granskningar som Råd & Rön och Sveriges Konsumenter gjort. (Läs hela rapporten här.)

Testerna visar bland annat att:

  • PFAS finns i vardagsprodukter som snabbmatsförpackningar, tandtråd, ansiktskrämer, jackor, impregneringsmedel och våffeljärn.
  • oönskade kemikalier finns i många barnprodukter som bitleksaker, barnvagnar, vinteroveraller, dockor, gummistövlar, ”fidgets” och barnsmink.
  • marknadsplatser online är stora försäljare av produkter som innehåller farliga ämnen i bland annat billiga smycken, ballonger, leksaker och smink. Ändå undgår de marknadskontroll.

Monique Goyens, direktör för BEUC, instämmer i kritiken.

– Från morgon till kväll exponeras konsumenter för en cocktail av kemikalier som är eller misstänks vara skadliga. Konsumentorganisationernas granskningar understryker vidden av problemet. Nu måste politikerna agera för att vi som konsumenter ska kunna få en giftfri vardag. Processen för att få bort skadliga ämnen från marknaden måste snabbas på och nätjättarna ska kunna hållas ansvariga för produkter som inte klarar lagkraven men som ändå säljs via deras marknadsplatser.

Exempel ur rapporten:

PFAS i snabbmatsförpackningar: 2017 fann man höga nivåer av fluorerade föreningar i en tredjedel av 65 testade förpackningar. 2018 visade ett annat test på liknande resultat.

Bisfenol i barnprodukter: I ett test av bitleksaker frigjordes hormonstörande bisfenoler ur 7 av 10 leksaker (BPA, BPS och BPF). I ett test av 11 vinteroveraller för barn innehöll alla små mängder BPA. I ytterligare ett test upptäcktes att 8 av 16 nappflaskor släppte ifrån sig bisfenol.

Billiga smycken på nätet: I ett test av smycken köpta på nätet klarade 7 av 17 produkter inte kraven. 6 smycken hade för höga halter av allergiframkallande nickel. Några smycken innehöll hälsoskadliga tungmetaller som bly och kadmium. Ett smycke innehöll 38 procent kadmium (4 000 gånger högre än den tillåtna nivån) medan ett annat innehöll 12 procent bly (1 200 gånger högre än den tillåtna nivån).

BEUC:s och Sveriges Konsumenters rekommendationer

  • Fasa ut alla skadliga kemikalier från konsumentprodukter.
  • Stärk kontrollen av hur lagstiftningen efterlevs. BEUC föreslår till exempel att högriskprodukter kontrolleras enligt enhetliga kriterier och intervall.
  • Öka transparensen om kemikalier som finns i konsumentprodukter.
  • Främja säkrare alternativ och se till att ersättningar inte utgör liknande risker för människors hälsa och miljön.
  • Stärk importkontrollerna för att förhindra försäljning av produkter som kan utgöra en fara för konsumenternas hälsa och/eller innehålla ämnen som redan är förbjudna i EU.

Om testerna:

Testerna som ingår i BEUC:s rapport Ubiquitous but preventable: Harmful chemicals in everyday consumer products, publicerades mellan åren 2017 och 2023 av konsumentorganisationer i Belgien (Testachats/Testaankoop), Danmark (Forbrugerrådet Tænk), Frankrike (UFC-Que Choisir), Italien (Altroconsumo), Nederländerna (Consumentenbond), Schweiz (Fédération Romande des consommateurs – FRC), Slovenien (Zveza Potrošnikov Slovenije – ZPS), Spanien (OCU), Sverige (Sveriges Konsumenter), Tjeckien (dTest), Tyskland (Stiftung Warentest) och Österrike (Verein für Konsumenteninformation).

Läs mer:

Hormone-disrupting chemicals found in 60 percent of 121 children’s products (Maj 2023) 

Towards toxic-free lives (Ståndpunkt från BEUC, maj 2021)

Läs mer om Sveriges Konsumenters kemikaliegranskningar