PRESSMEDDELANDE 2023-04-17

”Försäljningen av ekologiska livsmedel går ner. Nu går ekolantbrukare tillbaka till konventionellt jordbruk.” Så har läget beskrivits i media de senaste åren.

Men stämmer bilden – att det är kundernas svek som gör att det ekologiska lantbruket minskar?

Långt ifrån självklart! Det visar en ny granskning där Sveriges Konsumenter tittat närmare på livsmedelsbutikernas agerande. Här blir det tydligt att handeln har en avgörande roll.

– Genom att jämföra handelns kampanjer med faktisk försäljning sedan 2014 har vi kunnat se att försäljningskurvorna följer kampanjerna, med lite eftersläpning. Antalet ekokampanjer nådde sin kulmen 2017, men 2022 hade de minskat med mer än hälften, till skillnad från kampanjer generellt där vi inte ser någon skillnad. Det är klart att det påverkar försäljningen, säger Hillevi Persson, projektsamordnare på Sveriges Konsumenter.

När kampanjerna för ekologiskt har minskat har fokus i stället hamnat på svenskproducerat, visar granskningen.

Jan Bertoft, generalsekreterare för Sveriges Konsumenter, tror att ett problem är att handeln tenderat att behandla ekologisk mat som en trend i stället för en viktig pusselbit i en nödvändig omställning.

– Men de mervärden som ekologisk odling medför är så oerhört viktiga för oss och vår miljö och eftersom handeln står för 60 procent av försäljningen av ekologiskt har de en avgörande roll att spela, säger han.

Mindre prisskillnad nu

I inflationstider med stora och snabba prishöjningar är det förstås lätt att välja billigaste produkten på hyllan. Då väljer många slentrianmässigt bort ekologiska alternativ. Men faktum är skillnaden i pris mellan ekologiskt och konventionellt odlad mat är mindre nu än tidigare.

– Ekologiskt och prisvärt måste inte vara en motsättning. Det finns livsmedel som är både ekologiska och svenskodlade och där priserna ligger nära dem för konventionellt odlad mat, säger Jan Bertoft.

Nu vill Sveriges Konsumenter att livsmedelshandeln ser över sina möjligheter att åter ge det ekologiska utbudet luft under vingarna. Det kan ske på flera sätt:

– Handeln kan aktivt göra ekologiska produkter mer synliga i såväl butikerna som i kampanjerna. De kan också se över sina marginaler; kanske går det att sänka marginalerna på ekologiskt och höja på andra varor i stället? Att inte göra något alls är också en aktiv handling, säger Jan Bertoft.

Därför är det ekologiska jordbruket så viktigt

  • Bättre för den biologiska mångfalden. Ekologiska gårdar har i snitt 50 procent fler arter av pollinerande insekter runt gården.
  • Frånvaron av naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel innebär mindre gifter i grundvattnet, bördigare jordar och minskad övergödning.
  • Enligt den svenska livsmedelsstrategin ska 30 procent av landets jordbruksmark vara ekologisk 2030. Men bara under 2022 förlorade vi 18 000 hektar ekologiskt odlad mark. Därmed blir det allt svårare att nå målen.

För intervjuer:

Jan Bertoft, 070-797 79 87, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se
Pressbilder laddas ner här.

Hillevi Persson, 076-568 18 22, hillevi.persson@sverigeskonsumenter.se

Presskontakt:

Yasemin Bayramoglu, 08-674 43 33, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se