– Konsumenter vill inte få farliga kemikalier på köpet, vare sig det gäller cancerframkallande flamskyddsmedel i en bilbarnstol eller hormonstörande ämnen i plastprylar. Kemikalieappen gör det enklare för konsumenter i hela Europa att använda sin lagliga rätt att få veta om varor innehåller särskilt farliga ämnen, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Varje dag utsätts vi i vår vardag för farliga kemikalier som bland annat kommer från prylarna vi köper. Det handlar bland annat om ämnen som kan öka risken för sjukdomar som cancer, beteendestörningar eller påverka vår förmåga att få barn.

Enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach har konsumenter rätt att få veta om en vara innehåller särskilt farliga ämnen om man frågar företaget som säljer eller tillverkar varan. I dag är det få som utnyttjar den möjligheten, men med Kemikalieappen kan konsumenter skanna streckkoden på varan och direkt ställa en fråga till företaget om kemikalieinnehållet. Företaget måste svara inom 45 dagar om varan innehåller något av de drygt 200 särskilt farliga ämnen som är listade på EU:s kandidatförteckning.

Företag som vill informera om kemikalieinnehållet i sina varor kan lägga in information om särskilt farliga ämnen i varor i en databas som är kopplad till appen. Om företagen lägger in information i databasen kan konsumenter omedelbart få svar i appen om varorna innehåller särskilt farliga ämnen.

– Vi hoppas att många företag kommer att vilja informera konsumenterna via appen och databasen. Kemikalieappen gör det enklare för företagen att leva upp till lagstiftningens krav på att ge information om särskilt farliga ämnen till konsumenter, säger Ellen Ingre-Khans, utredare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieappen finns från och med nu tillgänglig för Android- och iOS- telefoner.

Appen är en del av EU-projektet AskREACH som finansieras av EU:s miljöprogram Life.

Ladda ner Kemikalieappen för Android-telefon

Ladda ner Kemikalieappen för iOS-telefon

Information för företag: Så informerar du dina kunder med Kemikalieappen

 

För mer information, kontakta gärna:
Maria Hammarling, projektledare, Sveriges Konsumenter, 072-063 76 08

Christin Holm Gatica, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter, 072-230 99 23

 

Ellen Ingre-Khans, utredare, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 161

Anne-Marie Vass, utredare, Kemikalieinspektionen, 08-519 41 377

Kemikalieinspektionens presstjänst, 08-519 41 200, press@kemi.se

Kemikalieinspektionens upplysningstjänst Fråga Kemikalieinspektionen

E-postadresser till Kemikalieinspektionens medarbetare skrivs fornamn.efternamn@kemi.se

 

 

Fakta: Konsumenter har rätt till information om särskilt farliga ämnen

Konsumenter har rätt att få veta om varor innehåller särskilt farliga ämnen (SVHC-ämnen) i halter över 0,1 procent. Om en konsument ställer frågan måste företaget ge informationen inom 45 dagar, enligt EU:s kemikalielagstiftning Reach. Kemikalieappen ska underlätta för konsumenter att ställa frågor och för företagen att ge svar. Rätten till information gäller varor utan innehållsförteckning, till exempel kläder, möbler, leksaker och hushållsartiklar. Rätten gäller inte produkter med innehållsförteckning, exempelvis livsmedel, rengöringsmedel, kosmetika och läkemedel.

 

www.kemikalieappen.se