Testet ingår i ett EU-finansierat projekt som Sveriges Konsumenter driver tillsammans med konsumentorganisationer i Finland och Danmark. Totalt har 49 olika produkter testats, varav 16 från den svenska marknaden. Testet visar att skillnaderna mellan produkterna är väldigt stora, både när det kommer till städresultat och påverkan på miljön. Medan en del har bra rengöringsegenskaper finns en stor andel som är så gott som verkningslösa.

Kan bilda giftig gas

Några produkter innehåller klor och har ett väldigt högt pH-värde (är basiska) medan andra i stället är extremt sura, med ett lågt pH-värde. De två som har högst pH-värde innehåller klor, vars miljöpåverkan varit hett debatterad genom åren. Men det finns även hälsorisker med extremt basiska och sura produkter. De kan ge frätskador om de kommer i kontakt med huden – dessutom finns en risk som det inte pratas så mycket om:

– Man ska aldrig använda produkter som innehåller klor i närheten av andra rengöringsmedel när man städar. De kan reagera med varandra och bilda giftig klorgas, säger Sheri Eklund, projektledare på Sveriges Konsumenter.

Syftet med att använda klor kan vara att man vill få en desinficerande effekt.

– Men man kan fråga sig varför man behöver desinficera insidan av en toalettskål, särskilt som vi har problem med antibiotikaresistens i samhället, säger Sheri Eklund.

Att tillsätta klor eller andra starka kemikalier är inte heller någon garanti för ett bra städresultat, visar testet.

5 viktiga slutsatser

  • Flera av de miljömärkta rengöringsmedlen är mindre effektiva än icke miljömärkta. Men det betyder inte att det inte går att göra effektiva rengöringsprodukter som samtidigt klarar miljömärkningarnas krav. Testets vinnare i Sverige, Änglamark WC-rent, visar det. Även tredjeplatsen gick till en miljömärkt produkt.
  • Flera rengöringsmedel har så dålig städeffekt att man lika gärna kan nöja sig med toaborsten och skippa rengöringsmedel helt.
  • Klor har ingen effekt på kalkavlagringar (även om det kan bleka avlagringarna så att de inte syns).
  • Parfym och färgmedel används men har ingen effekt på rengöringen.
  • En av fem produkter saknar den information om ingredienser som krävs enligt lag (eller så är den inaktuell).

– Det är oacceptabelt att det fortfarande är så stora brister i informationen på produkter och webbsidor. Det gör det svårt för konsumenterna att göra ett helt informerat val. Det bästa sättet att undvika oönskade kemikalier är att välja en miljömärkt rengöringsprodukt, säger Sheri Eklund.

Testet av toarengöringsprodukter är det första i en trestegsraket av granskningar. Projektet syftar till att dels att testa hur väl produkterna rengör, men också att undersöka vilka kemikalier som ingår och hur produkterna marknadsförs i respektive land.

Fler tester kommer

En del av rengöringsmedlen finns på alla tre marknader. Då jämförs om det är samma innehåll i alla länder, eller om företagen sysslar med så kallad dual quality – alltså att de byter ut ingredienser beroende på var de säljs.

– I det första testet finns exempel på produkter som trots att de ser lika ut och marknadsförs på samma sätt har olika innehåll i olika länder. Men av det vi hittills sett tyder inget på att man gjort det för att spara pengar utan snarare som anpassning till specifika förhållanden i de olika länderna, som hårdheten på vattnet, säger Sheri Eklund.

Hela testresultatet publiceras i nya numret av Råd & Rön. Läs det här.
Läs mer om kemikaliernas påverkan och hur testet har gjorts här.
Läs mer om projektet här. 

För intervjuer:

Sheri Eklund, projektledare, tel: 079-063 0406. Mejla om pressbild.
Ronny Karlsson, testchef, tel: 08-674 4312. Pressbild finns här.