Precis som under 2019 och 2020 kommer årets kampanj att lyfta sju stora vinster med ekologiskt: större biologisk mångfald, rent vatten, levande jordar, inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, extra god djuromsorg, mat utan onödiga tillsatser och själva certifieringen - att ekologisk mat är extra kontrollerad. 

– Vi märker ett ökande engagemang inför årets upplaga av EKO-september. Och vi är särskilt glada över det växande antal handlare runt om i landet som vill använda vårt butiksmaterial för att lyfta fram de ekologiska alternativen i hyllan, säger Charlotte Bladh André, vd på Organic Sweden.

En digital verktygslåda med inlägg för sociala medier, butik och print finns tillgänglig för alla som vill dela kampanjen i sina egna kanaler. I år har den förstärkts med flera minifilmer för Facebook och Instagram. Filmerna tar avstamp i de olika vinsterna med ekologiskt. Allt material finns att ladda ner på heltenkelteko.se. 

Inom ramen för kampanjen kommer Sveriges Konsumenter genom artiklar,  inlägg på sociala medier och samarbeten med kända profiler höja konsumenternas medvetenhet om fördelarna med ekologisk mat. Innehållet kommer att kretsa kring det komplexa matvalet och de målkonflikter som konsumenter ofta upplever när ekologiskt, närproducerat, klimatsmart och vegetariskt ställs mot varandra.

– Genom att föra in den ekologiska maten i ett bredare hållbarhetsperspektiv och visa att olika mervärden inte står emot varandra kan vi hjälpa många konsumenter att göra mer medvetna matval, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Ekologiska Lantbrukarna kommer tillsammans med sina medlemmar – ekobönderna – att hålla i aktiviteter som främjar kontakten mellan bonde och konsument. Det kan handla om öppen gård, studiebesök eller bonde i butik.

– Det finns många engagerade konsumenter där ute som väntar på att få komma ut till en ekogård och med egna ögon se, känna och smaka på den fantastiska mångfald av råvaror som svenskt ekolantbruk har att erbjuda, berättar Sofia Emilsson, verksamhetsledare på Ekologiska Lantbrukarna.

Det här händer under EKO-september 2021:

  • Många av kedjorna inom dagligvaru- och servicehandeln har öronmärkt en eller flera veckor under september för att lyfta fram sitt ekologiska sortiment och kampanja eko i butik tillsammans med sina leverantörer. 
  • Ett stort antal livsmedelsföretag med ekologisk mat och dryck i sortimentet kommer att sprida kampanjens budskap i sina sociala kanaler. Säljkårer kommer att ta med kampanjmaterial ut i butik.
  • Under kampanjen kommer ekologiska lantbrukare över hela landet att arrangera evenemang som öppen gård, bonde i butik och kurs hos ekobonden
  • Två “Lunch hos ekobonden” kommer arrangeras, evenemangen har syftet att inspirera och skapa engagemang för den lokala ekomaten, den regionala och den nationella livsmedelsstrategin. De inbjudna är ekobönder, politiker och tjänstemän.
  • Därutöver kommer organisationerna Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, Sveriges Konsumenter, KRAV m.fl. att sprida kampanjen på olika sätt.

Om kampanjen

EKO-september är en kampanj som tagits fram för att bidra till mer information och ökad kunskap om hur den ekologiska maten produceras och vad den bidrar till. Kampanjen vänder sig till konsumenter, lantbrukare, förädlingsföretag, dagligvaruhandel, grossister och alla som är intresserade av ekologisk mat. Kampanjen är finansierad av Jordbruksverket och är en av åtgärderna som finns med i Jordbruksverkets Åtgärdsplan för att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Åtgärdsplanen har tagits fram på uppdrag av regeringen i samarbete med myndigheter, företag och organisationer i hela livsmedelskedjan.