Kylen som själv beställer mat när det börjar ta slut. Högtalarna som du direkt kan få svar från om när bussen går. Låset som känner av när du kommer och öppnar sig. Snart kommer en stor del av sakerna vi omger oss av vara uppkopplade och ihopkopplade. Det kan innebära ökad resurseffektivitet och en enklare vardag. Men tester av smarta produkter har visat på stora säkerhetsbrister. Dessutom samlar de in stora mängder data som sammantaget kan ge en mycket detaljerad bild av dig och ditt liv.

– Enskilda produkter kan inte alltid kartlägga hela ditt liv, men när persondata från olika källor kombineras kan de avslöja mer än vad många tror. Information om till exempel dina senaste inköp kan i en cocktaileffekt användas för att ta reda känsliga saker som religiös övertygelse och sexuell läggning, säger Sinan Akdag, ansvarig för digitala frågor på Sveriges Konsumenter.

– När fler produkter blir beroende av mjukvara som måste uppdateras ser vi också risker för miljö och klimat. Att exempelvis behöva slänga bort fullt fungerande kylskåp på grund av att mjukvaran är gammal är knappast miljövänligt, fortsätter Sinan Akdag.

Sveriges Konsumenter lanserar nu konsumentrörelsens perspektiv på vad som måste göras: I "Sakernas internet – Lösningar med konsumenten i fokus"presenteras 21 antal lösningar för en utveckling med säkra produkter med högt integritetsskydd.

Några exempel på lösningar:

Äganderätt och ansvarsutkrävande:
Konsumentskyddet för produkter och tjänster kopplade till sakernas internet måste moderniseras och kompletteras för att ge konsumenten ett gott skydd. Företagen har ett stort informationsövertag och tydligare konsumentskyddslagar behövs både i EU
och i Sverige.

Avtal som reglerar användningen av smarta produkter och dess tjänster ska vara lätta att förstå, rimliga och proportionerligt långa.

Integritet och säkerhet:
Alla produkter och tjänster ska vara förinställda på minimal datadelning (Privacy by default) och utformas med inbyggd integritet (Privacy by design). Det senare innebär bland annat att produkter som lyssnar till röstkommandon förses med tydlig möjlighet för konsumenten att fysiskt stänga av mikrofonen.

Hållbarhet:
Information om längden på en tjänsts eller produkts livscykel ska framgå tydligt vid köptillfället och vara bindande för tillverkaren.

Inlåsningseffekter:
Produkter ska i så stor utsträckning som möjligt baseras på öppna standarder som fungerar inom samtliga vedertagna ekosystem.

Tillgänglighet:
Tillämpa universell utformning av produkter, tjänster och villkor relaterade till sakernas internet. Genom att i ett tidigt designstadie utgå från personer med funktionsvariationers förutsättningar säkerställs att produkter och tjänster fungerar för alla.

 

För mer info: Sinan Akdag, digital frågor, Sveriges Konsumenter, tel 072 061 69 40