"Som ett resultat av konsumentrörelsens hårda arbete är konsumentfrågor prioriterade i EU och det finns en mängd fördelar för konsumenten med EU:s inre marknad. Sveriges Konsumenter arbetar gemensamt med sina systerorganisationer i den europeiska konsumentrösten BEUC för alla konsumenters rättigheter. Just i sådana forum sitter jag som representant för konsumenter i Sverige. Konsumentfrågor beslutas faktiskt till största del inom EU och genom vår ordförande Örjan Brinkman, som också är ordförande i BEUC, så är svenska konsumenters väl synliga i EUs arbete med konsumentfrågor.

Genom EU-samarbetet har vi uppnått säkrare livsmedel, bättre rapportering av osäkra produkter inom EU:s inre marknad samt tuffare regler för särskilt farliga kemikalier. EU har i många avseenden den tuffaste konsumentlagstiftningen i världen, vare sig det gäller en produkt som går sönder inom reklamationstiden eller ett företags användning av dina personliga data. EU gör skillnad genom du kan använda din mobil på samma sätt utan extra kostnader i alla EU-länder, och att du numer kan ta med dig dina musik- eller filmtjänster när du vistas i andra EU-länder. Konsumenters energikostnader hålls nere och miljön skonas genom kraftfulla verktyg för att begränsa energiförbrukning genom EU:s tuffa energidesignkrav.

Konsumenters rättigheter stärks

Under 2018 har flera nya EU-lagar stärkt dina rättigheter när du handlar exempelvis online och köper filmer. Det har också blivit mer kostsamt lura konsumenter. Några exempel är:

  • E-handelslagstiftningen som omfattar både online och offline och som nu diskuteras både i rådet och parlamentet. Vi slåss för en minimilagstiftning för den obligatoriska reklamationstiden som sannolikt harmoniseras till 2 år med 1 års omvänd bevisbörda. Det skulle betyda att det kan bli enklare för dig att få rätt mot företagen om saker du köpt inte håller måttet.
  • Konsumenträttigheter för digitalt innehåll förhandlas för närvarande och är det första steget i EU för att harmonisera konsumentens rättigheter för digitala tjänster. Det gäller exempelvis vilken rätt du har om du köper och laddar ner en film. Det är ett stort steg för konsumentens rättigheter i EU och vi arbetar för att ett i grunden bra förslag från EU-kommissionen inte ska urvattnas i beslutsprocessen.
  • Grupptalan (att flera konsumenter kan gå ihop för att få rätt mot ett företag) samt kompletteringar till konsumentskyddet generellt är också några stora framgångar. Efterlängtat är en förstärkning av reglerna för handelsplattformar på nätet samt förstärkningar av straffen för de företag som bryter mot de konsumentskyddande reglerna. För förslaget om grupptalan är den största oron att förlaget vattnas ur i medlemsstaternas behandling av förslaget och att väl fungerande nationella system riskerar att påverkas negativt.
  • Samarbetet mellan konsumentmyndigheter har förstärkts och ny lagstiftning implementeras nu för en bättre tillsyn av konsumentens rättigheter. Konsumentmyndigheterna måste ha ett minimum av straffåtgärder och samarbeta bättre för att hantera företag som agerar otillbörligt oavsett vilket medlemsland de har sin bas i.

Listan med framgångar för konsumentrörelsen kan göras lång, men mycket arbete kvarstår inte minst för en hållbar konsumtion som respekterar både dagens konsumenter och framtidens generationer. Det kommer jag att fortsätta arbeta för, särskilt inför EU-valet 2019."

Jens Henriksson, internationell sekreterare