Tio europeiska konsumentorganisationer har testat över 500 livsmedelsprodukter, som chips, kakor, kaffe och frukostflingor, som man vet innehåller akrylamid. Bland de mest alarmerande resultaten var att en tredjedel av de testade kakorna låg på eller över gränsvärdet för akrylamid.

I barnprodukter är gränsvärdet lägre, men många barn äter även av andras fikabröd. Då kakorna testades mot gränsvärdet som satts för barnprodukter visade sig två av tre kakor inte vara lämpliga för barn.

Även de populära rotfruktschipsen visade sig ha höga värden av akrylamid. Chips gjorda på morötter, rödbetor och palsternacka hade i testet dubbla halter av akrylamid jämfört med potatischips.


– Det är alarmerande att halterna av akrylamid i testen fortfarande visat sig vara så höga. Framför allt i kakor som äts av små barn och i rotfruktschips, som ofta uppfattas som nyttigare alternativ till potatischips, säger Jan Bertoft, generalsekreterare i Sveriges Konsumenter och fortsätter:

– Testet visar att det går att producera kakor, chips och flingor med låga halter av akrylamid. Men så länge reglerna är frivilliga händer det alldeles för lite. Därför kräver vi nu, i den europeiska konsumentrörelsen, att kommissionen tar fram bindande regler och på andra sätt säkerställer ett bättre skydd mot cancerframkallande ämnen.

Sveriges Konsumenter har inte deltagit i testet och anmält svenska produkter, däremot har de norska och danska konsumentorganisationerna deltagit.

Läs mer hos BEUC (Obs! engelsk text)