Konsumenter har rätt att veta om en produkt innehåller särskilt farliga kemikalier, ämnen som finns listade på den så kallade kandidatlistan. Företag är skyldiga att svara på förfrågan från konsumenter om produkters kemikalieinnehåll. För att underlätta kommunikationen finns Kemikalieappen. I det EU-finansierade projektet bakom appen finns 20 organisationer från 13 länder som samarbetar kring den gemensamma databasen av produkter.

Med appen kan du skanna eller skriva in produktnamnet manuellt. Om företaget registrerat sin produkt dyker svaret upp direkt i appen, annars går det att enkelt skicka en färdigformulerad fråga till företaget om kemikalieinnehållet.

Information om produkterna i databasen har registrerats antingen av tillverkaren eller återförsäljaren, som är ansvariga för att informationen är korrekt. För att verifiera databasen genomförs slumpmässiga tester. Nu har 49 slumpmässigt utvalda produkter testats i ett oberoende ackrediterat labb. Alla produkter som var listade som fria från särskilt farliga ämnen över 0,1 viktprocent visade sig också vara det.  

Genom att skicka förfrågningar ökar vi medvetenheten om produkter med särskilt farliga ämnen och visar att konsumenter vill ha giftfria prylar. Appen har redan laddats ner över 90 000 gånger i Europa och innehåller information om över 8,5 miljoner produkter.

Läs mer och ladda ner Kemikalieappen här!

 

Projektet LIFE AskREACH (Nr. LIFE 16 GIE/DE/000738) finansieras av EU:s miljöprogram LIFE.