Tillsammans med Världsnaturfonden WWF, Naturskyddsföreningen, Konsumentföreningen Stockholm och World Animal Protection representerar vi Sveriges konsumenter, planeten, ekosystemen och djuren. 

Vi presenterar en gemensam vision eftersom vi anser att denna process är en av de viktigaste pågående politiska processerna och vi vill se att vision och mål blir klokt utformade när de kommer vägleda åtgärder och aktiviteter under många år framöver.

Vi i Sverige har nu i livsmedelsstrategin en unik chans att leverera på flera av FN:s nya hållbarhetsmål genom maten på våra tallrikar. Vi som skriver under detta önskar att visionen inte blir en pappersprodukt, utan en ledstjärna som handlingsplan och aktiviteter inom livsmedelsstrategin regelbundet stäms av emot för att säkerställa leverans, färdriktning och takt.

Vision för den svenska livsmedelskedjan 2030

År 2030 äter det svenska folket hälsosamma, välsmakande och säkra livsmedel som producerats på ett hållbart sätt och bidrar till uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål. En hållbar livsmedelskedja bygger på:

  • ekosystemens bärkraft och planetens gränser
  • att konsumenterna har förtroende för livsmedelskedjan och förmågan att göra medvetna val
  • mervärden inom miljö, djuromsorg och kvalitet som ger lönsamhet i hela sektorn
  • förebyggande djurhälsovård som ger friska djur
  • att lönsamma livsmedelsföretag och lantbruk finns i hela Sverige med en stark marknad nationellt  och internationellt
  • innovation och ett väl samordnat forsknings- och utvecklingsarbete.
  • Livsmedelskedjan är transparent, alla aktörer från jord och vatten till bord tar ansvar och gör åtaganden för att uppnå en  hållbar livsmedelskedja.