Vi har tidigare lyft problematiken med oändligt långa avtalsvillkor för enkla tjänster, som innebär att du som användare omedvetet förhandlar bort dina rättigheter. Konsumentorganisationer gör sitt bästa för att granska de långa och snåriga avtalen och ställa företagen till svars, men arbetet är tidskrävande och dyrt.

För att förenkla arbetet har BEUC med hjälp av forskare från European University Institute skapat AI-verktyget "Claudette". I juni testades Claudette för första gången och användes för att granska hur väl integritetspolicys från bland annat Facebook, Google och Netflix levde upp till den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Resultaten visar att det finns utrymme att förbättra företagens integritetspolicys, men också att artificiell intelligens är ett lovande verktyg för att på ett mer resurseffektivt sätt granska företagens policys och skydda konsumenters rättigheter.

I framtiden hoppas BEUC och forskarlaget att verktyg som liknar Claudette helt på egen hand ska kunna tråla internet efter integritetspolicys och uppmärksamma konsumentorganisationer och tillsynsmyndigheter på företag som bör granskas noggrannare.

Sveriges Konsumenter följer noggrant utvecklingen på området och ser fram emot att inom en snar framtid få tillgång till liknande verktyg.

– Projekt som Claudette visar att den teknologiska utveckling som skapar nya utmaningar för konsumenter också kan vara en del av hur vi löser problemen kopplade till dessa utmaningar, det säger Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter.