Artiklar i över trettio svenska tidningar, uppmärksamhet i radio och TV. Vilken överraskande stor mediespridning vi fick för ett test av toalettrengöringsmedel!Det gör mig extra glad eftersom testet är det första av tre tester inom projektet NordQual, som jag är projektledare för. 

Toarengöringsmedel är en typ av produkt som väldigt många köper. Att hälften av dem som vi skickade till labbet inte klarade rengöringstestet blev förstås en intressant rubrik som nog blev en avgörande faktor för att så många tidningar publicerade vår nyhet. (Alla toalettbilder i tidningarna var dessutom svåra att ignorera!)

Det här mediala genomslaget betyder att vi på ett bra sätt kunde få ut vårt budskap om kemikalier i hushållsprodukter. Ett viktigt medskickade till läsarna var att toarengöringsmedel antingen är extremt surt eller basiskt beroende på ingredienserna och att man inte ska lämna toarengöringsmedel där små barn kan nå det. De flesta tidningsartiklar berättade dessutom om risken för att det kan bildas giftig klorgas bildas om produkter som innehåller aktiv klor (natriumklorhypoklorit) blandas med andra produkter.  

I NordQualprojektet samarbetar Sveriges Konsumenter med konsumentorganisationer i även Danmark och Finland. Men den svenska testvinnaren blev Änglamark WC-Rent. Eftersom rengöringsmedel märkta med den nordiska Svanen eller EU:s miljömärkning inte tillåts innehålla klor eller andra särskilt miljö- eller hälsofarliga ämnen så rekommenderar vi dem gärna. Därför var det extra roligt att vinnaren, Änglamark, fick ett så bra städresultat, är förhållandevis billigt och dessutom miljömärkt. Jag skulle önska att andra producenter av miljömärkta produkter skulle satsa mer på kvalitet, för det går inte att komma ifrån att de var överrepresenterade i bottenskiktet när det gällde just rengöringseffekt. Och det behöver inte vara så.

NordQualprojektet finansieras av EU:s Konsumentprogram. Syftet är att stärka samarbetet mellan organisationerna och att undersöka konsumentfrågor som är relaterade till hushållsprodukter.  I synnerhet undersöker vi uppkomst av så kallad dual Quality (dubbel kvalitet), alltså då till synes identiska produkter har olika innehåll i olika länder, och andra typer av vilseledning marknadsföring.

Det har varit jätteintressant att jämföra produkterna mellan länderna. Föredrar konsumenter i vissa länder parfym? Är produkterna utvecklade för att klara kalkavlagringar i länder där vattnet innehåller mycket mineraler?  Är det viktig för konsumenterna att produkter marknadsförs som "gröna" produkter – och är de verkligen miljövänligare?

I nästa test granskar vi handdiskmedel. Jag hoppas att vi kan få en lika fin spridning i media då också. Handdiskmedel borde vara ännu mer intresseväckande med tanke på att vi använder det dagligen. Även om handdiskmedel är inte frätande som toalettrengöringsmedel kan det finnas allergiframkallande och miljöfarliga ämnen i dem. Produkterna testas på laboratoriet just nu och jag ser verkligen fram emot att se resultaten!