2020 blev ett mycket speciellt år, även för Sveriges Konsumenter. Coronapandemin påverkade vårt arbete både internt och externt. Pandemin slår inte bara mot samhälle och företag utan på många sätt mot oss som konsumenter. Under året har vi slagit vakt om rese- och avtalsrättigheter, påtalat risker för överskuldsättning och ett dussin andra områden, och agerat för att använda lärdomarna för att fortsätta vägen mot mer hållbar konsumtion och en hållbar livsstil.

Välkommen att läsa och ladda ner vår verksamhetsberättelse för 2020!