Det tog några timmar efter att nya regeringen presenterats. Men till slut stod det klart att det blir civilminister Erik Slottner, KD, som axlar rollen som konsumentminister i den nya regeringen.

Fast egentligen borde de flesta av regeringsmedlemmarna se sig som konsumentministrar, konstaterar Jan Bertoft i ett blogginlägg, där han först pekar på landsbygdsministern, som ansvarar för de viktiga livsmedelsfrågorna.

Men Bertoft fortsätter att peka på andra områden där konsumentfrågor ryms:”Och så har vi finansmarknadsministern, EU-ministern, energi- och näringsministern, klimat- och miljöministern. Med flera. Alla behöver de ta in konsumentperspektivet i vad de gör. Och lyssna till konsumentrösten. Riktigt tuffa tider väntar konsumenterna – av många skäl.”

Många svar saknades

Regeringsförklaringen gav ingen klarhet i hur ett högkostnadsskydd för skenande elpriser ska utformas. Inte heller i viktiga konsumentfrågor som digitalisering, livsmedel, betalningsmedel, en kundinriktad finansbransch, konsumentskydd, tillsyn och mycket mer. Detta är frågor vi lyfter i vår Hjälpreda för ny konsumentminister.

Dessutom väntar ett ordförandeskap i EU om bara några månader, då Sverige har möjlighet att flytta fram positionerna i en rad konsumentviktiga frågor. I vår hjälpreda lyfter vi särskilt fram fem punkter som rör grön omställning, enklare livsmedelsmärkning, bättre kemikalielagstiftning, starkare skydd i den digitala miljön och bättre uppkopplade produkter.

Detta är några av alla de frågor som Sveriges Konsumenter driver fortlöpande tillsammans med den europeiska konsumentorganisationen BEUC på EU-nivå.

Viktiga åtgärder krävs både nationellt och internationellt för att skydda konsumenter i en svår tid. Erik Slottner kommer att få fullt upp.

Läs hela Jan Bertofts blogginlägg här.