Den som letar ny stekpanna möts ofta av budskap i stil med ”fri från PFOA”. Och visst är det bra att stekpannorna inte innehåller PFOA. Det ämnet förbjöds nämligen i varor i hela EU i juli 2020. Men är det ett rimligt försäljningsargument för det?

Det tycker inte Sveriges Konsumenter, som därför anmäler 22 olika försäljare och tillverkare av stekpannor, däribland många av marknadens jättar.

Skapar falsk trygghet

Enligt marknadsföringslagen får en näringsidkare ”inte använda sig av felaktiga påståenden eller framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsverksamhet”. Där står även att ”näringsidkare får inte heller utelämna väsentlig information i marknadsföringen av sin egen eller någon annan näringsverksamhet. Med vilseledande utelämnande avses även sådana fall när den väsentliga informationen ges på ett oklart, obegripligt, tvetydigt eller annat olämpligt sätt”. 

– Det är uppenbart att företagen för fram argument som ”PFOA-fri” för att skapa trygghet hos konsumenten. Men det blir en falsk trygghet. En vara ska inte kunna framställas som särskilt bra bara för att den följer lagen – samtidigt som man undanhåller konsumenten väsentlig information om andra oönskade kemikalier, säger Jan Bertoft.

PFOA är bara ett av tiotusentals så kallade PFAS-ämnen. Många av dem misstänks vara skadliga för såväl människor som miljö. PFAS är så kallade PBT-ämnen vilket betyder att de är persistenta, bioackumulerande och toxiska. Med andra ord, de är väldigt långlivade, lagras i kroppen – och är giftiga.

EU driver frågan om PFAS-förbud

Just därför driver EU frågan om att förbjuda alla PFAS-ämnen i likhet med PFOA, något som Maria Hammarling som lett granskningen på Sveriges Konsumenter välkomnar.

– Med anledning av all ny kunskap som kommit fram om PFAS skadliga effekter på människa och miljö tycker vi liksom den europeiska konsumentrörelsen att alla PFAS-ämnen ska förbjudas. Innan vi nått dit borde företagen vara transparenta med vad deras varor innehåller så att konsumenter faktiskt kan göra informerade val. Det skulle också kunna skapa incitament för att företagen snabbar på utfasningen av PFAS i sina produkter.

Så gjorde vi granskningen

Vi granskade hur tillverkare och återförsäljare av stekpannor marknadsför produkterna på sina sajter.

Vi identifierade 22 aktörer som använder sig av begrepp som PFOA-fri eller fri från PFOA i sina säljtexter. I de fall som de bara skrivit just det utan information om innehåll av andra PFAS-ämnen mejlade vi företagen för att få ett förtydligande. (Detta gällde 20 av 22 företag.) Svaren vi fick redovisas i korthet i tabellen i KO-anmälan.

Alla 22 företag som använt "PFOA-fri" eller liknande som säljargument har vi anmält till Konsumentombudsmannen för vilseledande marknadsföring. Vi har dock bara anmält en produkt ur varje företags sortiment. Många använder samma marknadsföringsargument även för andra liknande produkter.

Granskningen visar att 14 av 22 stekpannor innehåller andra PFAS-ämnen än PFOA. De flesta företag har dock ingen information på hemsidan om huruvida produkterna innehåller andra PFAS, utan konsumenten behöver kontakta respektive företag för att få den informationen. Majoriteten av de tillfrågade företagen besvarar frågan, men med varierad kunskap om PFAS. Ett företag anger till exempel att produkten ”innehåller PTFE men inte PFAS”. PTFE är dock ett PFAS-ämne. Ett annat företag anger att innehållet av PFAS-ämnen är konfidentiell information som inte får föras vidare.

Detta är PFAS

PFAS, eller högfluorerade ämnen, är samlingsnamnet för mer än 10 000 syntetiskt framställda ämnen som har smuts- vatten- och fettavvisande egenskaper. PFAS är långlivade i miljön och näst intill omöjliga att bryta ner. Därför kallas de även för evighetskemikalier.

Kemikalieinspektionens hemsida kan du läsa mer om PFAS.

Förbud på gång?

Kunskapen om PFAS skadliga effekter på människor och miljön växer hela tiden och har lett till en debatt om PFAS bör förbjudas eller inte. Svenska Kemikalieinspektionen har tillsammans med myndigheter i fyra andra länder tagit fram ett lagförslag om hur ett förbud för tillverkning och försäljning av PFAS i EU kan se ut. Lagförslaget har i februari 2023 framförts till den europeiska kemikaliemyndigheten ECHA, som nu bereder förslaget vidare.

Konsumentrörelsen vill se ett förbud för PFAS i EU. Men gemensam EU-lagstiftning tar tid. Till dess kan nationella lagar och regler användas för att sätta fart på utfasningen av PFAS. Det kan man göra genom att till exempel inte acceptera vilseledande marknadsföring som i fallet med ”PFOA-fria” produkter. Företag borde i stället kommunicera vad produkterna i fråga faktiskt innehåller, till exempel PFAS. Detta skulle ge konsumenter möjlighet att göra ett informerat val, samtidigt som det skapar incitament för företag att snabba på utfasningen av PFAS i sina produkter.    

Engagemanget bland konsumenter har vuxit starkt de senaste åren (till exempel på grund av skandaler oom PFAS i förorenat dricksvatten) och många vill undvika PFAS så långt det bara går. Men det är svårt eftersom informationen om PFAS så ofta är vilseledande eller saknas helt.

Har du en non-stick-panna? Tänk på det här

Det går att använda en stekpanna som innehåller PTFE, men det kan vara bra att hålla koll på temperaturen i pannan. Vid cirka 260 grader eller mer kan oönskade ämnen frigöras ur beläggningen. Så läs produktinformationen från tillverkaren och undvik högsta temperaturen på spisen.

För stekpannor är de största riskerna för utsläpp av PFAS är vid produktionen och avfallsleden att ämnena därefter hamnar i vår mat och miljö.

Så undviker du fluorämnen helt

Det finns en rad förkortningar för olika fluorämnen – PFOA, PTFE och PFOS. Men om du vill undvika alla fluorämnen ska du hålla koll på samlingsnamnet för dessa: PFAS eller PFC. Står det att produkten är fri från dem eller inte innehåller fluorkarboner eller fluorämnen så ska produkten inte innehålla några av de oönskade ämnena.

Sveriges Konsumenters lösningar

Till myndigheter

  • Det ska klassas som vilseledande marknadsföring att skriva ”fri från PFOA”. Dessa budskap ska bort.
  • Ställ krav på tydlig information vid köptillfället (till exempel på förpackningen och hemsidan) om produkten innehåller PFAS/PFC.

Till företag

  • Fasa ut PFAS genast. Det finns alternativ.

Till konsument

  • Titta efter produkter som är PFAS-/PFC-fria. Det räcker inte med PFOA-fritt.  

Välj produkter som inte har en non-stick-beläggning. Då är det störst chans att de är fria från PFAS. Alternativa material är till exempel kolstål, gjutjärn och keramisk beläggning.

Fotnot: Sedan företagen informerades om KO-anmälan har några valt att ändra i sin information på sajterna.

För intervjuer:
Jan Bertoft, generalsekreterare, Jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, 070-797 79 87
Maria Hammarling, projektledare, maria.hammarling@sverigeskonsumenter.se, 072–063 76 08

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-620709