23 av BEUC:s medlemsorganisationer från sammanlagt 19 länder står bakom anmälan till CPC, nätverket för EU:s konsumentmyndigheter där svenska Konsumentverket ingår. Orsaken är en rad klimatrelaterade påståenden, som enligt BEUC strider mot EU:s lagstiftning mot otillbörliga affärsmetoder.

– Vi vill se en ordentlig genomlysning av de här 17 flygbolagens och hela branschens marknadsföring. Vi måste få ett stopp för flygbolag som försöker påskina att det är hållbart att flyga. Visst, de jobbar på klimatlösningar. Men det kommer att dröja väldigt länge innan flyget är i närheten av hållbart. Man kan inte sälja en produkt i dag med påståenden om något man hoppas vara om kanske femton, tjugo år eller mer. Det måste svida om man ljuger i sin reklam, säger Jan Bertoft.

I en ny rapport från BEUC identifieras en rad vilseledande påståenden:

  • Att extra avgifter kan ”neutralisera” eller ”kompensera” koldioxidutsläpp. Det är fortfarande väldigt omstritt i vilken mån kompensation faktiskt fungerar eller ej.
  • Att extra avgifter främjar utvecklingen av hållbara flygbränslen. De finns inte på marknaden annat än i mycket begränsad mängd i dag. Och enligt den EU-lag som nyligen fattades beslut om handlar det om väldigt små andelar av den totala mängden flygbränsle under överskådlig tid.
  • Att flyget kan vara ”hållbart”, ”ansvarstagande” och ”grönt”. Det är vilseledande att antyda att flyget är hållbart. Det finns inget flygbolag som i dag kan förhindra utsläpp av växthusgaser. Och prognoser talar för att utsläppen kommer fortsätta öka i takt med att flygtrafiken ökar.

Eftersom effekten av klimatkompensationer är så osäker kräver BEUC att flygbolagen därför återbetalar kompensationer till konsumenterna.

– Det finns ingen konsumtion som är koldioxidneutral. Uttrycket bör förbjudas. Greenwashing är en farsot och detta är ett av de tydligaste om mest stötande exemplen, säger Jan Bertoft.

Paralleller till domen mot Arla

I rapporten lyfts exempel på hur domstolar dömt i liknande ärenden, som när Arla förbjöds använda sin netto noll-reklam för mjölk med hänvisning till att konsumenterna getts intrycket att produkten inte har något klimatavtryck alls och att utsläppen skulle kompenserats genom klimatsatsningar i andra länder – utan att effekten kunnat bevisas.

Ursula Pachl, vice direktör för BEUC uppmanar också myndigheterna att slå ner på flygbolag som kommer med påståenden om ”koldioxidkompenserade” eller ”koldioxidneutrala” resor.

– Oavsett om du betalar extra koldioxidtillägg eller inte så kommer din flygresa fortfarande att orsaka klimatskadliga utsläpp. När många vill resa mer hållbart borde flygbolagen sluta sälja tjänster som på ett falskt sätt ska dämpa ett dåligt samvete.

Sveriges Konsumenter vill se att vi i stället skiftar efterfrågan mot mer hållbara transportmedel.
– Beslutsfattarna måste se till att det finns pålitliga, attraktiva och hållbara alternativ, som bra långdistanståg, säger Jan Bertoft.

Organisationer som står bakom uppropet:

Arbeiterkammer, Österrike
TestAchats/TestAankoop, Belgien
Асоциация Активни потребители, Bulgarien
Forbrugerrådet Tænk, Danmark
CLCV, Frankrike
UFC-Que Choisir, Frankrike
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Finland
EKPIZO, Grekland
Tudatos Vásárlók Egyesülete, Ungern
Altroconsumo, Italien
Forbrukerrådet, Norge
Fundacja Konsumentów, Polen
Federacja Konsumentów, Polen
DECO, Portugal
Spoločnosti ochrany spotrebiteľov, Slovakien
Zveza potrošnikov Slovenije, Slovenien
ASUFIN, Spanien
CECU, Spanien
OCU, Spanien
Sveriges Konsumenter, Sverige
Fédération romande des consommateurs, Schweiz
vzbv, Tyskland

Mer att läsa:

Sveriges Konsumenters brev till Konsumentverket.
Faktablad för media.
Sammanfattning av rapporten.
Dokument över flygbolagens påståenden.

 

För intervjuer:
Jan Bertoft, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, 070-797 79 87
Pressbild kan laddas ner här.

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09