"Tillsammans med GDPR är den mest intressanta utvecklingen under 2018 det ändrade tonläget i debatten om internet överlag och sociala medier i synnerhet. För bara några år sedan beskrevs Facebook, Google och Twitter som en del av lösningen på världens demokratiunderskott – i dag associeras samma företag med filterbubblor, övervakning och manipulation.

Lösningen inte att kapitulera

Cambridge Analytica vara bara startskottet för ett år kantat av dataskandaler. I efterspelet har stridsrop om att helt sluta använda sociala medier givits utrymme i media och jag har själv mött många som önskar att de hade styrkan att bara logga ut och stänga av.

Men lösningen ligger inte i att kapitulera. Det är bra att vi blir fler som ifrågasätter med vilken rätt nätjättar övervakar våra rörelsemönster, vanor och relationer – samtidigt bör vi komma ihåg att den optimism som sociala medier till en början möttes av var långt ifrån ogrundad.

Att många av oss fortfarande ser värdet av sociala medier märktes inte minst i den starka kritiken mot det förslag om uppladdningsfilter som nu ser ut att bli verklighet. En åtgärd som med stor sannolikhet skulle leda till att personliga bilder som råkar innehålla (eller bara liknar) ett känt varumärke blir omöjliga att dela med sig av.

Vi står på din sida

Gemensamt för vår kritik mot nätjättarnas allomfattande övervakning och upphovsrättsreformens uppladdningsfilter är att vi bevakar dina intressen som konsument.

Med rätt lagstiftning, tillsyn och standarder kan internet bli en plats där konsumenter på sina egna villkor utbyter idéer, shoppar och delar bilder. En plats som stärker vår demokrati, försvarar yttrandefriheten och utjämnar maktbalansen mellan företag och konsument. 

Det ser jag fram emot att fortsätta arbeta för under 2019!"

Sinan Akdag, digital expert på Sveriges Konsumenter