Enligt en enkät som Sveriges Radio har gjort finns det minst 17 olika parkeringsappar med lika många villkor för konsumenter att sätta sig in i. För att kunna göra ett informerat val när man kanske har bråttom att parkera behöver apparna vara enkla och tydliga.

Sveriges Konsumenter anser att parkeringsbolagen, i synnerhet de kommunala, borde ställa krav på apparnas utformning innan de accepteras för betalning av parkeringsavgifter.

Vad vi tycker behöver göras för att förbättra för användarna av parkeringsappar:

  1. Inga dolda avgifter: Skyltar ska annonsera om den totala kostnaden för att parkera blir inklusive eventuella kostnader från betalningsappen.

  2. Avtalet för appen ska vara lättförståeligt och kortfattat. Helst ska det finnas en sammanfattning av avtalsvillkoren både i appen och vid informationen vid parkeringsautomaten. 
  3. Det ska vara tydligt om man betalar direkt eller på kredit. 

  4. Direktbetalning ska vara förstahandsvalet. Att välja att betala på kredit ska vara ett aktivt val.

  5. Vid kreditbetalning ska appen tydligt informera om extrakostnader samt hur och när fakturan ska betalas. 

  6. Det ska finnas andra sätt att betala med än appar, för den som inte kan eller vill betala via en app