Sveriges Konsumenter har länge drivit frågan om överskuldsättning och Jan Bertoft deltog som expert i den utredning som i dag överlämnades till regeringen.

– Vi är nöjda med de flesta förslagen. De går i linje med krav som Sveriges Konsumenter drivit – som till exempel frågan om ett nationellt skuldregister och skärpta krav på kreditprövning. Men vi vet samtidigt att reklamen för krediter har enormt stor påverkan på enskilda. Och vi vet att överskuldsättning kan få sådana katastrofala följder för konsumenter, så vi hade önskat att utredaren skärpt kraven även här.

Vill se strängare krav på reklamen

I dag krävs bara att marknadsföringen ska vara måttfull. Sveriges Konsumenter vill i stället införa krav på att marknadsföringen ska vara särskilt måttfull, i likhet med regelverket för marknadsföring av alkohol.

– Överskuldsättning förvärrar sociala problem, förstärker stress och en ohälsosam livsstil. Överskuldsatta är överrepresenterade vad gäller många ohälsotal såsom depression, ångest, psykisk sjukdom och hjärt- och kärlsjukdomar. Då måste man försöka komma åt alla faktorer som driver på skuldsättningen, säger Jan Bertoft.

Enligt Konsumentverkets rapport om överskuldsattas hälsa har var sjätte överskuldsatt försökt ta sitt liv. En annan studie kom fram till att dödligheten är 30 gånger högre hos överskuldsatta än hos genomsnittet.

Dessutom leder överskuldsättning till stora samhällskostnader.

– Kreditinstituten kan vara vidlyftiga med sin kreditgivning för de vet att om kunden inte betalar så kan de enkelt stjälpa över indrivningen på Kronofogden. Vi måste få stopp på den här onda spiralen, säger Jan Bertoft.

Betala av skulden före räntan

En annan punkt där Sveriges Konsumenter hade velat att utredningen gått längre handlar om avräkning vid utmätning. I stället för att börja med att betala räntor ska huvudregeln – om utredningen får igenom sitt förslag – vara att den skuldsatte börja med att betala av själva skulden. Annars är risken att man bara betalar räntor och att skulden kvarstår eller i värsta fall växer.

– Men utredningen föreslår att borgenären ska kunna kräva en annan ordning – alltså att räntorna betalas först. Vi är oroliga för att frivilligheten kommer göra att borgenärer sätter i system att alltid begära annan ordning och då blir förändringen uddlös. Huvudregeln borde vara tvingande i åtminstone grava fall, säger Jan Bertoft.

För mer information: Ladda ner Sveriges Konsumenters uppdaterade ståndpunkt om överskuldsättning här.

För intervjuer: Jan Bertoft, generalsekreterare, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, 070-797 79 87.

Presskontakt: Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09.