I en debattartikel i Aftonbladet i dag skriver Sveriges Konsumenter tillsammans med sju av sina medlemsorganisationer om hur inflationen och kostnadsläget påverkar vardagslivet. I en webbenkät som besvarats av drygt 800 framkommer att många tvingas hoppa över måltider och att det sociala livet krymper återigen när man inte har råd att bjuda hem familj och vänner på mat.

I hundratals fritextsvar framkommer en bild av hunger, trötthet och oro för hälsan när grönsaker får stryka på foten. Men också om hur ensamheten blir tärande. Flera drar en parallell till pandemin.

Det här kräver snabba insatser av politiken, menar vi:

  • Fler insatser för grupper med låga inkomster och höga boendekostnader.
  • Se över konkurrensen i livsmedelsbranschen.
  • Ge Folkhälsomyndigheten i uppdrag att undersöka hur folkhälsan påverkas av det ekonomiska läget.

Läs hela debattinlägget här.

Mer storkok och minskat matsvinn

Vi bad också om de svarandes bästa tips på hur man får pengarna att räcka längre. Och vi fick massor av förslag! Det finns ett enormt engagemang i hur man kan dryga ut de dryga råvarorna med billigare och ändå få en bra (och gärna ekologisk) måltid, hur man kan tänka och planera.

Att kampanjvaror har blivit allt viktigare är tydligt, likaså att många är beredda att ta en extra omväg för att handla till bra pris. Men att minska matsvinnet är också ett av de mest återkommande svaren. Kanske är det en växande medvetenhet om hur mycket mat – och därmed pengar – som vi slänger bort som gör att vi faktiskt köper mindre mat nu jämfört med tidigare.

Vi har samlat ihop 163 av de inkomna spar-svaren här.

Så gjordes undersökningen

Webbenkät delades i sociala medier av Sveriges Konsumenter, PRO, SPF Seniorerna, Föreningen Äkta vara och Funktionsrätt Sverige i mars-april 2023. 811 personer svarade.

Siffror ur enkäten

  • 80 procent svarade att prishöjningar påverkat vilken och hur mycket mat de handlar.
  • 13 procent hoppar över måltider för att de inte har råd.
  • 50 procent äter lite eller mycket mindre kött/fisk jämfört med tidigare.
  • 48 procent äter lite eller mycket mindre grönsaker/frukt jämfört med tidigare.
  • 38 procent lagar mer mat från grunden.
  • 18 procent bakar bröd oftare.
  • 16 procent köper mindre färdigmat/halvfabrikat.

För intervjuer:
Jan Bertoft, generalsekreterare: 070-797 79 87, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se. Pressbild finns här.

Yasemin Bayramoglu, kommunikationsansvarig: 08-674 43 33, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se