Grisknorrar som stympas, fågelnäbbar som klipps av, höns som trängs i små burar och djur som aldrig få se riktigt dagsljus. Djurskyddsreglerna skiljer sig åt mellan olika EU-länder. Men en sak är gemensam – Europas konsumenter bryr sig om hur djuren har det och vill se en bättre djurvälfärd.

– Djurskydd är en viktig faktor när konsumenterna handlar mat, vid sidan av miljö och arbetsvillkor. Detta har vi vetat tidigare och undersökningen visar att det står sig, trots de senare årens prishöjningar på mat. Nu när EU-arbetet går trögt har vi fått svart på vitt på var konsumenterna står i frågan. Det är dags att EU nu börjar leva upp till sina löften om att stärka djurvälfärden, säger Jan Bertoft.

I enkäten ställdes frågor som rör allt från kunskapen om djurskyddet i det egna landet till i vilken mån de kan tänka sig att betala mer för köttet om djurförhållandena förbättras.

Konsumenter vill veta mer

När det gäller möjligheten att betala mer finns en viss skillnad. Enligt enkätsvaren har svenska konsumenter, trots senaste årens stora prisökningar, det inte riktigt lika tufft som konsumenter i exempelvis Spanien. Här är det 15 procent som svarar att de har svårt att ha råd med kött och fisk i dag, jämfört 20 procent som är snittet för alla åtta länder. 76 procent av svenskarna kan tänka sig att betala mer för kött jämfört med 69 procent i hela gruppen.

Men när det gäller kunskapen om hur djuren har det är bilden ganska entydig: konsumenterna vill veta mer. Tre av fyra skulle vilja se en märkning som liknar den som finns på äggkartongerna. Samtidigt visar enkäten att även den informationen är svår att tyda för många. Det behövs alltså en än tydligare kommunikation. Vad betyder egentligen frigående? Att hönorna får gå fritt utomhus eller att de slipper sitta i bur inomhus?

– Det måste bli lättare att välja rätt. Producenter och handel måste bli bättre på att berätta varför det konkret är bättre för djuren att köpa en viss produkt, säger Jan Bertoft.

Växtbaserade alternativ behövs

Men det gäller att det är information och märkningar går att lita på, menar Monique Goyens, direktör för den europeiska konsumentorganisationen BEUC.

– Undersökningen visar att många konsumenter inte litar på påståenden i marknadsföringen och är vaksamma på ”animal welfare-washing”. Alltså att företagen använder allt för förskönande påståenden, som i greenwashing.

Både hon och Jan Bertoft menar att det är viktigt att se till den större bilden också.

– Den genomsnittlige europén äter för mycket kött. Att äta mindre men bättre kött är en väg som kan kunna gynna såväl hälsan som klimatet och djurvälfärden. Men vi behöver också fler växtbaserade alternativ som är bra och hälsosamma, säger de.

Siffror ur enkäten (gäller alla åtta länder)

  • Tre av fyra (72 %) vill ha en liknande märkning som den som finns på ägg.
  • 6 av 10 anser sig ha för lite kunskap om djurförhållanden i köttindustrin.
  • 8 av 10 vill (78 %) att kött importerat från länder utanför EU ska omfattas av samma krav som kött producerat i EU.
  • 7 av 10 kan tänka sig att betala mer för köttet – om djuren får det bättre.
  • 3 av 4 (74 %) vill att det ska gå ekonomiskt stöd till bönderna för att implementera bättre djurskydd.

Mer om undersökningen:

Enkäten genomfördes i Belgien, Italien, Nederländerna, Portugal, Sverige, Tyskland och Ungern i november 2023. Drygt 1 000 personer svarade i varje land. Enkäten gjordes av BEUC och ICRT (International Consumer Research and Testing) i samarbete med nio konsumentorganisationer: Altroconsumo (Italien), Consumentenbond (Nederländerna), CECU (Spaniel), DECO (Portugal), Testachats/Testankoop (Belgien), Organización de Consumidores y Usuarios (Spanien), Tudatos Vásárlók Egyesülete (Ungern), Sveriges Konsumenter (Sverige) and Verbraucherzentrale Bundesverband (Tyskland).

Läs mer här:

BEUC:s rapport ‘Farm animal welfare: what consumers want – A survey of Europeans’ understanding and expectations, februari 2024.

Put Change on the Menu om matmiljöer som marknadsför hälsosam och hållbar mat.

 

För intervjuer:
Jan Bertoft, jan.bertoft@sverigeskonsumenter.se, 070-797 79 87

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09