Sveriges Konsumenter har 20 medlemsorganisationer som tillsammans representerar stora konsumentgrupper. Jagvillhabostad.nu vill som medlem bidra med ett ungt perspektiv och expertis kring ungas situation på bostadsmarknaden.

– Att ha en bostad är en förutsättning för att ta klivet fullt ut i vuxenlivet, men det är långt ifrån självklart att den möjligheten finns idag. Med Jagvillhabostad.nu under vårt konsumentparaply så stärker vi vår kompetens om boendefrågor och kan ännu bättre representera unga konsumentgrupper. Därför är vi glada att kunna välkomna Jagvillhabostad.nu som ny medlem, säger Marie Linder, ordförande för Sveriges Konsumenter.

– Vi i Jagvillhabostad.nu är jätteglada att bli medlemmar i Sveriges Konsumenter. Konsumentupplysning är en viktig del av vår verksamhet som vi vill utveckla vidare. Att bli medlemmar i Sveriges Konsumenter är ett viktigt steg i den riktningen. Idag är hundratusentals unga vuxna hänvisade till en otrygg andra- eller tredjehandsmarknad och att ha en instans att vända sig till för rådgivning är väldigt viktigt för många unga bostadssökande, säger Dina Oetterli, förbundsordförande på Jagvillhabostad.nu.  

Läs mer om Sveriges Konsumenters medlemsorganisationer och om medlemskapet .

Om Jagvillhabostad.nu

Jagvillhabostad.nu är en partipolitiskt och religiöst obunden ungdomsorganisation som vilar på feministiska, antirasistiska och demokratiska principer. Verksamheten består av tre grenar: opinionsbildning, konsumentupplysning och innovation. Organisationen ger unga mellan 16–30 år en plattform för att påverka bostadspolitiken, utveckla idéer och sprida kunskap om rättigheter på bostadsmarknaden. Utifrån ett medlemsperspektiv verkar de för att bostadssituationen för unga ska bli bättre på både kort och lång sikt runtom i Sverige. Jagvillhabostad.nu:s viktigaste uppdrag är att stå upp för ungas rätt till en trygg bostad.

För mer information

Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter, 0707 97 79 87

Dina Oetterli, förbundsordförande, Jagvillhabostad.nu, 0764 28 83 84