Sveriges Konsumenter har tillsammans med tidningen Råd & Rön för andra året i rad rankat landets alla 290 kommuner utifrån fyra kriterier: i vilken mån de erbjuder sina invånare konsumentvägledning respektive budget- och skuldrådgivning, samt hur bra kommunerna är på livsmedelskontroll och hur lätt det är att få tag på kontanter.

Syftet med rankingen är att värna konsumenternas intressen genom att sätta ljuset på förändringar och lyfta de goda exemplen.

De 5 bästa kommunerna i landet (förra årets placering inom parentes):

1. Härryda
2. Lindesberg
3. Gnosjö
4. Göteborg
5. Nässjö

… och de 5 sämst placerade:

290. Grums
288. Tingsryd
288. Kinda (209)
286. Mönsterås (270)
286. Hallsberg (286)
(Samma betyg ger delad placering.)

Några saker som sticker ut i undersökningen är:

  • ÅRETS NEDMONTERING: Sedan förra årets granskning är det 18 färre kommuner som erbjuder konsumentvägledning. Det betyder att 30 procent av kommunerna nu saknar konsumentvägledning mot förra årets 24 procent.
  • MEST KONSUMENTVÄGLEDNING: Gnosjö kommun är bäst på att erbjuda konsumentvägledning räknat i tid per invånare och år: 12 minuter.
  • VÄRSTA VÄNTETIDEN: I elva kommuner är det ingen väntetid till Budget- och skuldrådgivningen, men i Botkyrka får man vänta hela 44 veckor. Det är fyra veckor längre än vid förra årets jämförelse – och drygt 40 (!) veckor längre än snittet i landet. För Skövdeborna har väntetiden däremot minskat från att ha varit landets näst längsta i förra årets granskning (36 veckor) till 7 veckor nu.
  • BÄST FÖR SKULDSATTA: Sett till tid per invånare och år erbjuder Öckerö kommun i snitt sju (!) minuter?budget- och skuldrådgivning för att reda ut en besvärlig ekonomisk situation, medan den som bor i Orsa erbjuder hela 9 timmar och 48 minuter.
  • STÖRSTA RASET: Landskrona har sänkt sitt betyg allra mest – från 61 till 30. Mer än en halvering. Öckerö tappar 30 i betyg och går från plats 80 till 243. Båda har lagt ner sin konsumentvägledning.
  • ÅRETS UPPRYCKNING: Sorsele ökar med 28 poäng i totalbetyget, delvis tack vare återinförd konsumentvägledning.

– Det finns mycket som är djupt oroväckande, bland annat skrämmande snabb nedläggning av konsumentvägledning och oacceptabelt långa väntetider hos budget- och skuldrådgivare. Men det är samtidigt glädjande att flera kommuner har klättrat rejält på listan, varav tre av dem tog sig upp till topp fem. Vissa, som Sorsele och Kristianstad, har till och med återinfört sin konsumentvägledning. De visar att det mycket väl går att göra mer för invånarna i deras egenskap av konsumenter vilket borde inspirera andra kommuner. Och det handlar om relativt små ekonomiska insatser för att bli betydligt mer ”konsumentvänlig”, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter.

Som alltid är det de mest sårbara konsumenterna som drabbas hårdast av nedstängningen – äldre, de som kanske inte har svenska som modersmål och personer med funktionsnedsättning. Då kan möjligheten att få möta en rådgivare ansikte mot ansikte vara ovärderlig.

– Vi ser också publiceringen av granskningen som ett bra verktyg där invånare i hela landet enkelt kan få koll på hur konsumentskyddet ser ut i den egna kommunen – och lätt jämföra hur det står sig mot grannkommunen. Rankningen blottlägger stora skillnader som många inte är medvetna om, säger Daniel Kjellberg, chefredaktör på Råd & Rön.

Christine Fransholm, ordförande för Konsumentvägledarnas förening pekar på vikten av att som konsument kunna träffa sin konsumentvägledare för att visa papper och få hjälp att kontakta företaget.

– Dagens konsumentärenden är komplexa och kräver ofta många återkopplingar innan ärendet är löst. Det digitala utanförskapet är stort i vissa grupper och där fyller den lokala konsumentvägledningen en extra viktig roll. Den förebyggande verksamhet som bedrivs av de kommunala konsumentvägledarna ger mer upplysta konsumenter och spar pengar åt den enskilda, för kommunen och för samhället i stort, säger hon.

Prisutdelningen hålls kl 12.30 vid Härryda kommunhus.

Hela listan
Hur bra är det att vara konsument i ditt län eller din kommun? Se vår smarta kommunkarta. Hela rankingen hittar du här.

Källor
Underlaget till granskningen är två rapporter från Konsumentverket: Läget i landet BUS 2020 och Läget i landet KOV 2020, samt Livsmedelsverkets rapport Sveriges livsmedelskontroll 2018 och länsstyrelsernas rapport Bevakning av grundläggande betaltjänster 2019.

För intervjuer kontakta:
Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, tel 070-797 7987.
Daniel Kjellberg, chefredaktör på Råd & Rön, tel 08-674 43 11.
Christin Holm Gatica, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter, tel 072-230 99 23.

Ladda ner pressbilder: Jan BertoftDaniel Kjellberg