Förslag till förordning om statligt lån till paketresearrangörer (N2020/02921)

Sveriges Konsumenter har fått in en mängd klagomål från konsumenter som ännu står utan ersättning från inställda paketresearrangemang och flygresor, både inom och utanför Sverige. Därför vill vi gärna lämna våra synpunkter i frågan trots att vi inte är utpekad remissinstans gällande förslaget.

Vi har också genom kontakt med våra systerorganisationer och den europeiska konsumentorganisationen BEUC fått kännedom om liknande problem inom EU, och exempel på hur våra europeiska grannländer agerat i frågan.

Vi instämmer i förslag till förordning om statligt lån och tycker de föreslagna reglerna är bra liksom att det är Kammarkollegiet, som också ansvarar för resegarantin, som ska pröva alla ansökningar.

Dock har vi synpunkter på att tidsfristen gällande när den inställda resan är bokad och skulle ha genomförts är för snäv. Visserligen kan man resoneras som så att har man bokat resenärer efter den 30 oktober 2020 så är det ju en kalkylerad risk man tar, då det kan antas vara restriktioner ett bra tag inpå år 2021. Men om bolaget inte har pengar att betala tillbaka till konsumenten i tid, så drabbar det konsumenter som har rätt till, och räknar med att paketreseföretaget betalar tillbaka pengar om inte resan genomförs.

Att man satt yttersta tidsfristen för resan så kort som till den 31 januari, (när det handlar om när resan skulle ägt rum), tycker vi också är för snäv tidsram. Det lär ju bli inställda resor pga pandemin även efter den 31 januari 2021. Att som hittills låta konsumenterna agera bank åt bolagen är något som drabbar konsumenterna hårt, särskilt den grupp som har sämst ekonomiska förutsättningar att vara utan de pengar man betalt för något man inte fått.

Förslaget gäller som vi vet bara paketresearrangörer, men här tycker vi också att det är en brist att inte alla bolag som ställt in resor skulle kunna ansöka om lånet. Skadan för konsumenter som väntar på sina pengar är lika stor oavsett man bokat en paketresa eller en enstaka resa.

Vi hade också önskat att man tagit ett helhetsgrepp och samtidigt tittat över reglerna för vouchers som inte är säkrade vid insolvens, inte omfattas av resegarantilagen och som inte heller går att lösa in i pengar, om de hinner gå ut innan man har möjlighet att boka en ny resa. Något som många av andra europeiska länder gjort.

Jan Bertoft
Generalsekreterare