Standarder blir allt viktigare för Europas konsumenter för att uppnå en väl fungerande marknad med högt ställda konsumentkrav. Klimatkrisen, hållbar konsumtion, säkerhet, integritet och universell utformning är exempel på viktiga konsumentfrågor, där standarder är en del av lösningen för utvecklingen framåt. I den processen är det av största vikt att de som kommer att använda produkterna och tjänsterna i slutändan, konsumenterna, finns representerade fär att säkerställa bra, konsumentvänliga standarder. 

I den europeiska organisationen ANEC har vi länge representerat som den svenska konsumentrösten när det gäller EU-standarder för konsumentprodukter, energi, transporter, tjänster och inte minst för EU:s digitala utveckling. Vi är väldigt glada att vår internationella sekreterare Jens Henriksson nu valts till vice ordförande vid ANECs senaste generalförsamling. Till ordförande valdes Dermott Jewell från den irländska konsumentorganisationen Consumers’ Association of Ireland.

Läs mer om ANEC

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med standardisering.