”Att fatta beslut i EU är en rätt snårig process som kräver samtal, överenskommelser och kompromisser över blockgränserna. Därför uppmärksammar vi nu 20 framgångsrika svenska samhällsförändrare i Bryssel. De som, på ett eller annat sätt, genomfört långsiktiga förändringar i EU.” Så skriver Saco på sin kampanjsida Slowpolitics inför EU-valet.

Begreppet slow politics passar bra på just Jens Henriksson. Han har ägnat hela sitt yrkesliv åt konsumentfrågorna. De senaste 24 åren som internationell sekreterare på Sveriges Konsumenter. Ett arbete som krävt ett stort mått av tålamod och uthållighet.

– Påverkansarbete handlar i mångt och mycket om kunskap och kompetens i sakfrågor, men det räcker inte utan ett starkt kontaktnät och goda relationer. Samarbete och regelbunden återkoppling är mina viktigaste verktyg för framgång i EU arbetet, säger han.

En vanlig vecka på jobbet för Jens innebär möten med EU-kommissionen för att påverka de politiska förslagens inriktning, och möten med europaparlamentariker och Rådet för att påverka i beslutsprocessen. Dessutom har han nära samarbete med  den europeiska konsumentrörelsen BEUC och med ANEC, konsumentens röst i standardiseringsarbetet, för att bidra till framtagande av gemensamma förslag och policies förankrade i verkligheten i Sverige.

En av Sveriges Konsumenters viktigaste segrar genom åren kom 2020, menar Jens.

– Då uppmärksammade EU-kommissionen för första gången på ett tydligt sätt utsatta konsumentgrupper i EU:s konsumentagenda och i sitt arbete med konsumentfrågor. Ett konsumentskydd som fungerar för exempelvis barn, äldre och funktionsnedsatta är en konsumentpolitik för alla, och är helt i linje med Sveriges Konsumenters outtröttliga arbete för alla konsumenter oavsett förutsättningar.

Understryker organisationens viktiga roll

Bland övriga 20 samhällsförändrare återfinns bland annat partiernas Brysselkontor, Svenskt Näringsliv, Vattenfall, Kreab, LRF, Skogsindustrin med flera.

– Att en liten ideell organisation som Sveriges Konsumenter, som har extremt små resurser jämfört med övriga 19, kan ta sig in på listan visar på den viktiga roll som Sveriges Konsumenter har i EU-arbetet för att skydda konsumenters intressen. Det är beklagligt att inte regeringen förstår det, säger Johanna Hållén, ny generalsekreterare för Sveriges Konsumenter.

Så sent som i höstas beslöt regeringen att helt skrota det statliga stödet till alla svenska konsumentorganisationer.

Sveriges Konsumenter grundades som en konsekvens av det svenska EU-medlemskapet. EU-kommissionen understryker de nationella konsumentorganisationernas roll för att skapa bättre och mer effektiv konsumentskyddslagstiftning. Vid tidpunkten för Sveriges EU-inträde fanns ingen svensk nationell konsumentorganisation med ett brett konsumentperspektiv. Än i dag är det bara Sveriges Konsumenter som har den rollen.

Läs mer om Sveriges Konsumenter här.

För intervjuer:
Jens Henriksson, jens.henriksson@sverigeskonsumenter.se, 073-330 66 16

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09