Det krävs ett alldeles särskilt driv för att ta över ledarskapet för en verksamhet som är så utsatt som Sveriges Konsumenter är just nu. I september, bara dagar efter att Jan Bertoft aviserat att han tänkt gå i pension till våren, förklarade regeringen att stödet till konsumentorganisationerna dras in.

– Det är ingen lätt situation att hitta en ny generalsekreterare när ekonomin är så oviss. Därför känns det fantastiskt bra att just Johanna Hållén tackade ja. Nu får vi inte bara en mycket kompetent ledare, utan också en person som redan kan verksamheten utan och innan och som kan driva arbetet framåt direkt, utan startsträcka, säger Marie Linder, ordförande för Sveriges Konsumenter.

Lämnar tung tjänst på PRO

Johanna Hålléns intresse för konsumentfrågor går långt tillbaka i tiden. Hon var med redan från starten av Sveriges Konsumenter, när det som då hette Sveriges Konsumentråd bildades inför det svenska EU-medlemskapet. Sedan dess har konsumentfrågorna följt henne genom olika uppdrag.

Inte minst i sin nuvarande roll som förbundssekreterare för PRO, Pensionärernas riksorganisation. PRO är medlem i Sveriges Konsumenter och Johanna Hållén har suttit i Sveriges Konsumenters styrelse de senaste sex åren. Sveriges Konsumenter driver dessutom ett viktigt projekt för konsumentvägledning ihop med bland annat PRO.

– Det har aldrig varit så tufft att vara konsument som i dag med bedrägerier, fulsälj, komplicerade affärsmetoder. Och när många konsumenter upplever ett digitalt utanförskap, inte minst äldre. Då är det livsviktigt för Sverige att ha kvar sin enda riktigt breda konsumentorganisation, som dessutom representerar svenska konsumenter i EU, säger Johanna Hållén.

Tydlig prio ett

Johanna Hållén tillträder officiellt 1 mars 2024. Vad som blir hennes första stora fråga att ta tag i råder det ingen tvekan om.

– Det första är att säkerställa att statsbidraget återställs. Att ha en stabil ekonomi är absolut prio ett, säger hon och fortsätter:

– När det kommer till själva sakfrågorna har bedrägerierna ökar lavinartat. Där vill jag att Sveriges Konsumenter tar en ännu tydligare roll. I juni väntar dessutom EU-valet. Nästan alla konsumentfrågor avgörs i EU och där har Sveriges Konsumenter en självklar och viktig roll för att bevaka konsumenternas intressen. I vår driver vi bland annat ett projekt för att få fler förstagångsväljare att rösta.

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, kommunikationsansvarig, 0709-62 07 09