I dag finns cirka 22 000 globala standarder som rör allt från fasta bränslen, barnleksaker och kosmetika till socialt ansvarstagande för företag. Men än finns ingen global standard för mensprodukter, trots att hälften av världens befolkning menstruerar under stora delar av sina liv.

Därför har Sveriges Konsumenter, tillsammans med en rad andra aktörer, arbetat fram en ansökan till ISO:s konsumentkommitté Copolco för att få till stånd ett nytt standardiseringområde för just mensprodukter. 

– Att det finns säkra produkter att tillgå vid menstruation är en stor konsumentfråga världen över, men också en hälsofråga och en fråga om att de som menstruerar ska kunna delta i samhället fullt ut, alla dagar av året. Globala frågor kräver globala lösningar. Vi vill nu att Copolco ska driva frågan vidare inom den globala standardiseringsorganisation ISO, säger Kristina von Dolwitz, projektledare på Sveriges Konsumenter, som varit med och tagit fram förslaget.

– Ett problem är att mensprodukter klassas på olika sätt i olika länder. Inom till exempel EU betraktas de som konsumentprodukter vilket gör att de faller utanför den etablerade kvalitetsprocess som finns för medicintekniska produkter – trots att produkterna används på känsliga delar av kroppen som slemhinnor. I USA däremot klassas de som medicintekniska produkter. Med olika klassning finns det risk att det blir oklart vilka regler som gäller och vem som är ansvarig. Här kan en standard bidra till tydlighet i de fall lagstiftningen inte räcker till, säger Anna Sjögren, projektledare på SIS.

– Gemensamma och tydliga säkerhetskrav, jämförbara testmetoder och konsumentinformation för mensprodukter kommer ge nytta till såväl konsumenter, tillverkare, återförsäljare och inköpsansvariga. Dessutom gynnar standarder produktutveckling, innovation, ger ökad konkurrens och handel mellan länder, säger Louise Klintner, doktorand vid Företagsekonomiska Institutionen vid Lunds universitet, som också deltagit i arbetet.

Vi som ligger bakom ansökan till ISO:s Copolco är:

Kristina von Dolwitz, projektledare Sveriges Konsumenter
Magnus Fransson, projektledare Wargön Innovation
Louise Klintner, doktorand Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
Gerda Larsson, medgrundare The Case for Her
Catrin Lindblad, projektledare RISE Research Institutes of Sweden
Marie Walleberg, grundare Imse Vimse

 

För frågor kontakta: 

Kristina von Dolwitz
projektledare standardisering
kristina.von.dolwitz@sverigeskonsumenter.se
tel: 072 061 73 26