Sveriges Konsumenters systerorganisation det norska Forbrukerrådet har i en ny rapport kartlagt och sammanfattat den kommersiella övervakningens många negativa konsekvenser för konsumenter och samhället i stort. Den gör det tydligt att tuffa åtgärder krävs.

– Det är väldigt smala intressen som gynnas av reklamen medan konsumenter får ta smällen i form av integritetskränkningar, manipulation och diskriminering. Det är dags för lagstiftare att agera, säger Sinan Akdag på Sveriges Konsumenter.

Alternativa modeller för reklam
Rapporten från den norska konsumentorganisationen är tydlig med att det finns andra modeller för hur reklam på nätet kan fungera. Modeller som innebär mindre övervakning, men mer transparens och kontroll för både annonsörer och utgivare. Dessutom minskar antalet mellanhänder som i dag enligt beräkningar äter upp runt 50 procent av utgivares reklamintäkter.[i]

– Det går bevisligen att annonsera på smarta och kostnadseffektiva sätt utan att spionera på människor, men jag förstår samtidigt rädslan för att stöta sig med annonsjättarna. Genom ett förbud hjälper vi både annonsörer och utgivare att ta tillbaka kontrollen, säger Sinan Akdag.

Vad konsumenter i Sverige tycker
Olika opinionsundersökningar har under det senaste året visat att en majoritet av svenska konsumenter är negativt inställda till riktad reklam och kommersiell övervakning:

  • Bara 18 procent föredrar reklam som upplevs riktad till dem som person.[ii]
  • 58 procent anser att det är orimligt att företag samlar in data och skapar profiler om konsumenter för att rikta reklam baserat på tidigare inköp.[iii]
  • 52 procent känner oro inför storföretagens inkräktande på den personliga integriteten.[iv]

Läs mer om övervakningsreklamen och Forbrukerrådets rapport

Panelsamtal 23 september

För att lyfta frågan om övervakningsbaserad reklam arrangerar Sveriges Konsumenter ett digitalt panelsamtal med företrädare från annonsbranschen, media och civilsamhället. Vad säger branschen och forskningen? Har vi som konsumenter något verkligt val? Och vad är faran med lite data på vift?

Var: Zoom

När: kl 10:00-11:15

Anmälan

Internationellt upprop

Sveriges Konsumenter har tidigare kritiserat övervakningsreklamen i ett gemensamt upprop med en koalition på 50 organisationer från 15 länder[v] och allt fler hörsammar nu kritiken. Europaparlamentet[vi] och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)[vii] har sedan tidigare uppmanat till en utfasning av marknadsföringen via EU-lagförslaget Digital Services Act och i USA har en koalition av konsument- och rättighetsorganisationer krävt ett förbud.[viii]

 

 

Referenser: 

[i] ISBA Programmatic Supply Chain Transparency Study, 2020, https://www.isba.org.uk/system/files?file=media/documents/2020-12/executive-summary-programmatic-supply-chain-transparency-study.pdf

[ii] Delade Meningar 2021, Insight Intelligence et al, https://www.insightintelligence.se/wp-content/uploads/2021/02/deladeMeningar2021_Web_1-8A.pdf

[iii] Tillit eller tva°ng? Konsumenters fo¨rtroende fo¨r handelns datainsamling, Larsson, Emanuelsson, Thiringer. Fores, https://fores.se/wp-content/uploads/2021/02/Larsson-Emanuelsson-Thiringer_Tillit-eller-tvång.pdf

[iv] Svenskarna och internet 2020, Internetstiftelsen, https://svenskarnaochinternet.se/app/uploads/2020/12/internetstiftelsen-svenskarna-och-internet-2020.pdf

[v] https://fil.forbrukerradet.no/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-23-letter-to-policymakers-surveillance-based-advertising.pdf

[vi] Digital Services Act: Improving the functioning of the Single Market, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_EN.pdf

[vii] Opinion 1/2021, https://edps.europa.eu/system/files/2021-02/21-02-10-opinion_on_digital_services_act_en.pdfv

[viii] Ban Surveillance Advertising, https://www.bansurveillanceadvertising.com/coalition-letter