När budgetpropositionen presenterades i förra veckan stod det klart att regeringen har för avsikt att helt strypa anslagen till konsumentrörelsen i Sverige från 2026. Fram till dess är det en snabb nedtrappning.

Detta har fått den europeiska konsumentrörelsen BEUC, där Sveriges Konsumenter är medlem, att reagera starkt. Direktören Monique Goyens konstaterar i ett öppet brev till konsumentminister Erik Slottner att samtliga regeringar stöttat den ideella, svenska konsumentrösten i över trettio års tid. Detta efter att en paraplyorganisation bildades i samband med Sveriges EU-medlemskap 1992, för att kunna representera svenska konsumenter i de forum där EU:s konsumentskydd formas och diskuteras.

"Europeisk konsumentpolitik blir allt viktigare och kräver det nationella konsumentperspektivet för att bidra med inkluderande lösningar för konsumenter över hela Europa. Detta har gång på gång understrukits av EU:s konsumentpolitiska program", skriver  Monique Goyens.

Hon konstaterar vidare att Sveriges Konsumenter genom åren haft viktiga roller i den europeiska konsumentrörelsen, tidigare som vice ordförande i BEUC och nu som vice ordförande i ANEC, en systerorganisation till BEUC inom standardisering.

"Sveriges Konsumenter har varit viktiga för utvecklingen av en stark europeisk konsumentröst, både som medlem i BEUC och ANEC, men också i en rad rådgivande organ till EU-kommissionen, där Sveriges Konsumenter deltagit genom åren", skriver Monique Goyens och avslutar med en uppmaning att upprätthålla det statliga stödet till organisationen.

"Sverige har ett gott rykte för en ansvarsfull konsumentpolitik och det är viktigare än någonsin, i tider av både grön och digital omställning, att detta kan upprätthållas som en modell för alla europeiska konsumenter. Därför uppmanar vi er att fortsätta stödja Sveriges Konsumenter som en stark konsumentröst både nationellt och i EU."

För intervjuer:
Jan Bertoft, 070-797 79 87, jan.bertoft@sverigeskonsumenter,se

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, 0709-62 07 09, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se