Konsumentverkets årliga kartläggning visar att:

  • I år har ytterligare 16 kommuner valt att lägga ner den kommunala vägledningen.
  • Nu saknar 87 kommuner helt kommunal konsumentvägledning, vilket är nästan en tredjedel av landets kommuner och 1,7 miljoner invånare.
  • De flesta arbetar deltid med konsumentvägledning. 106 vägledare (50%) arbetar upp till en arbetsdag per vecka, varav 82 arbetar max fyra dagar per vecka.
  • Var tredje kommun som ger vägledning ger mindre än 4 timmars vägledning i veckan

– En nedmontering av den lokala konsumentvägledningen innebär än en gång att de som bäst behöver hjälpen har svårast att få den. Den lokala vägledningen har flera fördelar då många behöver hjälp genom ett personligt möte eller kontakt med företag. Konsumenter med låga kunskaper i svenska eller kognitiva funktionsvariationer blir lätt offer för nitiska säljare, säger Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter. 

– Att satsa på förebyggande arbete, som flera i kommuner med god konsumentvägledning gör, är en god ekonomi då man motverkar att konsumenter hamnar i juridiska konflikter eller i skuldsättning. 

Sedan 2015 kompletteras den lokala konsumentvägledningen av upplysningstjänsten Hallå konsument som drivs av Konsumentverket på regeringsuppdrag. Sedan tjänsten kom har många kommuner valt att avveckla den egna vägledningen. 

–Tyvärr verkar det sammanlagda stödet till konsumenterna ha blivit kraftigt försämrat de senaste fem åren. De försvunna årsarbetskrafterna i kommunerna är omkring dubbelt så många som de tjänster som samtidigt skapats på Hallå Konsument för vägledning via telefon och webb, säger Jan Bertoft. 

Ismahan Ayranci mottog tidigare i år konsumentpriset Blåslampan
Ismahan Ayranci mottog tidigare i år konsumentpriset Blåslampan.

 

Två verksamheter som på senare tid uppmärksammats av Sveriges Konsumenter och tidningen Råd&Rön är konsumentvägledningen i Härryda kommun som blev årets konsumentkommun 2019 och konsumentvägledningen i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning, vars konsumentvägledare Ismahan Ayranci fick 2020 års konsumentpris Blåslampan. Detta är verksamheter där man satsar både på förebyggande arbete och personliga möten.

Konsumentministern gett Konsumentverket i uppdrag att utreda konsumentstödet. Utredningen presenterar sitt förslag 2023.