I dag samlas landets konsumentvägledare i Uppsala för de årliga konsumentdagarna. I morgon kommer konsumentminister Erik Slottner (KD) för att tala. Vad ska han säga till en alltmer krympande skara konsumentvägledare?

Alla oroas av den skenande överskuldsättningen. Men det är långt ifrån alla som verkar förstå att överskuldsättningen bara är sista länken i en lång kedja.

Konsumentstödet monteras ned på område efter område. Lägger man hela pusslet blir det en bild där konsumenten i praktiken lämnas åt sitt öde.

 1. Den kommunala konsumentvägledningen avvecklas.
Under årets första månader har ytterligare kommuner aviserat att de lägger ner sin konsumentvägledning. Sedan Konsumentverket införde tjänsten ”Hallå konsument” 2015 har nästan varannan kommun lagt ner den egna konsumentvägledningen.

Konsumentvägledningen urholkas undan för undan. Och Konsumentverket samlar inte längre in ärendedata för den kvarvarande kommunala konsumentvägledningen. Därmed redovisas inte längre konsumentvägledarnas arbete av myndigheten. Detta gör i stället organisationen Sveriges Konsumenter på eget initiativ.

2. Stödet till konsumentorganisationer skrotas.
Konsumentorganisationerna bedriver förebyggande arbete direkt mot den breda allmänheten genom oberoende granskningar och folkbildningsinsatser. EU-kommissionen understryker också vikten av att nationella konsumentorganisationer deltar i framtagandet av ny lagstiftning. Sveriges Konsumenter är den organisation som EU-kommissionen anger som samarbetspart i Sverige. Men från och med nästa år står svenska konsumenters representation på spel, då regeringen har strypt stödet till alla konsumentorganisationer.

Fristående konsumentorganisationer kan också bidra till att utveckla den kommunala konsumentvägledningen. Det gör Sveriges Konsumenter i Arvsfondsprojektet ”Konsumenträtt för alla!” där målgruppen är de grupper som regeringen säger sig särskilt värna – äldre och personer med funktionsnedsättning.

3. Står budget- och skuldrådgivningen näst i tur?
De nya rekommendationerna för kommunal budget- och skuldrådgivning har väckt mycket uppmärksamhet inom kåren. Den tidigare versionen som beskriver hur arbetet ska bedrivas har bantats ner kraftigt. Bland annat har utbildningskravet strukits.

I ett regeringsuppdrag uppmanas Konsumentverket att undersöka möjligheterna till ”samverkan med andra lokala aktörer, såsom företag och de statliga servicekontoren, inklusive i vilken utsträckning detta får anses vara kostnadseffektivt.”

Kanske är det därför utbildningskravet skrotas? För att andra ska göra jobbet ”kostnadseffektivt”? Men kostnadseffektivt för vem? Och hur garanteras kvaliteten om kvalitetskraven sänks? Kompetenta budget- och skuldrådgivare kan vara det som räddar barn och deras familjer ur ett ekonomiskt haveri.

4. Har Konsumentverket tid för tillsyn?
Konsumentverkets uppdrag har utökats samtidigt som anslagen sänkts. Vad betyder det för myndighetens möjlighet till tillsyn framgent? 

När det talas om den grova kriminaliteten talas det återkommande om hur viktigt det är att stoppa nyrekryteringen. Det är där man kan göra skillnad på allvar. Att bara fixa fram nya fängelseplatser kommer inte att lösa problemet.

Alla förstår logiken.

Vill man på allvar lösa överskuldsättningen gäller exakt samma sak. Man måste förhindra att fler fastnar i skuldträsket. Då behövs det förebyggande arbetet – från en gedigen hem- och konsumentkunskap i skolan till en fördjupad konsumentvägledning i kommunerna och stabila konsumentorganisationer. Det räcker inte med att ensidigt pumpa in mer pengar i Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

”2023 var ett mycket bra år för ARN”, säger ARN:s ordförande Marcus Isgren i en kommentar till ärendetillströmningen.

Men hur bra har det varit för konsumenterna? Hur påverkas de av ARN:s effektiviseringar? Anhopningen av ärenden hos ARN har i sig blivit ett hot mot rättssäkerheten. Sannolikt kommer många konsumenter också att avstå från att anmäla när ARN snart inför en anmälningsavgift. Ett fördjupat stöd behövs mer än någonsin.

Johanna Hållén
Generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Anna Sjöblom
Ordförande Konsumentvägledarnas förening

Marita Stureson
Ordförande BUS-föreningen (Yrkesföreningen för budget- och  skuldrådgivare i kommunal tjänst)

Läs artikeln på Dagens Samhälles sajt här.