I veckans program av tog SVT Plus upp hur säljare utnyttjar kryphål i regelverket för att få konsumenten att ge sitt skriftliga godkännande via sms i mobilen.

Det var för drygt ett år sedan, i september 2018, som reglerna om skriftlig bekräftelse vid distansförsäljning infördes. Tanken var att ge konsumenten tid att läsa in sig på telefonförsäljarens erbjudanden i lugn och ro och slippa tacka ja eller nej under själva telefonsamtalet. Men istället utvecklades branschen en ny metod där sms skickas ut med länkar till avtal med möjlighet till digital signering direkt under eller efter samtalets gång. 

”Många förstår inte att ett svar på sms är samma sak som en skriftlig bekräftelse som gör konsumenten hårdare bunden än ett muntligt avtal”,skriver vår generalsekreterare Jan Bertoft på sin blogg och fortsätter:

”Ytterligare ett problem är att den lilla text som syns i mobilfönstret inte kan ge all information, bland annat hamnar den obligatoriska texten om ångerrätt ”lämpligt” en bra bit ner och kräver en skrollning för att se.”

Enligt SVT vill regeringen se över hur lagen fungerar.

–Det är bra att regeringen följer upp hur lagen fungerat. Men jag är rädd att branschens fulsäljare inte kommer att låta sig skrämmas av ord. Utan nu krävs det att vi agerar för att skydda konsumenterna, säger Jan Bertoft.

Sveriges Konsumenter föreslår nu att lagen skärps. 48 timmars betänketid innan ett skriftligt avtal kan ingås.  Vi ifrågasätter också ifall sms är lämplig som metod för att inhämta skriftligt godkännande då det är svårt att ta till sig komplex information via en liten skärm.  I sista hand föreslår vi så kallad opt-in, ett system där konsumenten i förväg får godkänna från vilken försäljare de ska ta emot samtal ifrån.

 

För frågor kontakta:

Jan Bertoft, generalsekreterare på Sveriges Konsumenter, tel 070-797 7987.

Christin Holm Gatica, kommunikationsansvarig, Sveriges Konsumenter, tel 072-230 99 23.