I handlingsplanen förbinder vi oss att aktivt verka för att alla konsumenter ska:

  • ha självklar rätt till skydd, inflytande och möjlighet att göra medvetna val
  • känna sig trygga, kunniga och handlingskraftiga
  • ha en stark röst och makt över sin konsumtion
  • kunna göra hållbara val på ett enkelt sätt.

Vi ska även verka för:

  • fungerande marknader där konsumenter och näringsliv är jämstarka
  • en politik som genomsyras av ett konsumentperspektiv
  • ett samhälle som är stöttande, fritt och rättvist.