I styrelsen för Sveriges Konsumenter sitter representanter för våra medlemsorganisationer. Styrelsen väljs på årsmötet i april varje år. 2019/20 består styrelsen av:

Marie Linder, Hyresgästföreningen, ordförande
Bo Carselid, LO, vice ordförande
Harriet Gillberg, Riksförbundet Hem och Samhälle
Johanna Hållén, PRO
Maris Sedlenieks, SPF Seniorerna
Anita Lindskog, Funktionsrätt Sverige
Ewa Lantz, ABF
Terese Askerstedt, Djurskyddet
Alexandra Davidsson, Medveten Konsumtion
Berzan Kockaya, SIOS
Christina Axelsson, Resenärsforum