Valberedning

Årsmötet väljer en valberedning för ett år som ska bestå av minst tre personer, varav en väljs som sammankallande. Valberedningen följer de riktlinjer som representantskapet antagit.

Valberedning 2022/23

Gert Iwarsson, sammankallande

Adnan Bozkurt

Ewa Lantz

Inger Persson

Gunnela Ståhle

Mejla valberedningen >>

Revisorer

Vår verksamhet granskas av tre revisorer, varav minst en ska vara auktoriserad. Årsmötet väljer två revisorer för två år med växelvis avgång. Styrelsen utser auktoriserad revisionsbyrå i samråd med de av årsmötet valda revisorerna.

Revisorer för 2022/23

Inger Ekrem, Fritidsodlingens Riksorganisation, inger.ekrem@for.se

Irene Hellekant, SKPF Pensionärerna, irene.hellekant@telia.com

Josefine Fors , Grant Thornton

Föreningens stadgar

Här kan du läsa och ladda ner våra stadgar>>.