Den 21 september 2022 kunde Sveriges Konsumenters styrelse välkomna en ny medlemsorganisation, Verdandi. Sveriges Konsumenter består nu av 20 medlemsorganisationer, som alla representerar olika breda konsumentgrupper. Verdandi stödjer socialt utsatta samhällsgrupper och kompletterar Sveriges Konsumenter med ett viktigt socialt perspektiv.

– Verdandi blir ett viktigt tillskott bland SK:s medlemmar. Det är en organisation som når utsatta konsumenter och som i sitt föreningsarbete jobbar med stöd och rådgivning. De kommer tillföra nya perspektiv till vårt gemensamma arbete inom konsumentrörelsen, säger Marie Linder, ordförande för Sveriges Konsumenter.

Verdandi arbetar för social rättvisa och ett samhälle fritt från alkoholskador, droger och skadligt bruk. Så här beskriver förbundssekreterare Lars Ohly varför man nu väljer att bli medlem i Sveriges Konsumenter:

– Verdandi arbetar med människor på de lägsta trappstegen av samhällsstegen. Många av dem vi möter är i tidigare eller aktivt missbruk, social utsatthet eller ofrivillig ensamhet. För oss är det självklart att värna om våra medlemmars och deltagares intressen på alla nivåer och i alla sammanhang. Därför organiserar vi Bostad först-verksamhet på flera ställen i landet, därför har vi rättvisekontor som hjälper människor med myndighetskontakter och rådgivning och därför går vi nu med i Sveriges konsumenter. Vi är övertygade om att vi är starkare tillsammans och att ett medlemskap i Sveriges konsumenter hjälper oss att ta tillvara våra egna intressen av social rättvisa och allas rätt till fungerande konsumentskydd.

Om Verdandi

Verdandi är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som arbetar med opinionsbildning, kamratstöd, nätverksarbete och organisering av utsatta grupper till kamp för bättre villkor. Verdandis prioriterade frågor är:

  •  Mot fattigdom
  •  Mot missbruk
  •  För en generell och solidarisk välfärdspolitik
  •  Mot rasism, främlingsfientlighet och homofobi
  •  För jämställdhet

Verdandi arrangerar fritidsaktiviteter som matlagning, kafékvällar, konsthantverk och sportaktiviteter. Dessutom anordnar de studiecirklar och utbildningar liksom alternativ helgverksamhet under storhelger och lov. Lokala projekt jobbar också intensivt mot mobbning, våld, rasism och för internationell solidaritet.