Sveriges Konsumenters rapport Jakten på kärlek – och dolda priser från 2022 visade att premiumtjänsten Tinder Plus då hade hela 36 olika prisnivåer. Medan en konsument kunde betala 30 kronor i månaden, fick en annan betala 369 kronor. Tolv gånger så mycket – för exakt samma tjänst.

Tinder hade vid tillfället inte informerat om vilka variabler de använder i prissättningen. Inte heller om persondata används för automatiserad individanpassning. Om priset sätts mot bakgrund av ålder, könsidentitet eller sexuell läggning kan det bryta mot diskrimineringslagen. Därför anmälde Sveriges Konsumenter Tinders prissättningsmodell till såväl Konsumentverket som Integritetsskyddsmyndigheten och Diskrimineringsombudsmannen.

Samma problem i många länder

Prisskillnaderna i Tinderappen är inget unikt för Sverige. Liknande granskningar har gjorts i flera länder med samma resultat.

Sedan dess har Konsumentverket i en EU-koordinerad insats slagit fast att Tinder brutit mot lagen i sin prissättning. Efter en dialog med Tinder har dejtingföretaget förbundit sig att:

  • Inte tillämpa individanpassad prissättning baserad på ålder, såvida man inte är tydlig med det
  • Informera tydligt om att rabatter på premiumtjänsterna är personanpassade baserat på automatiskt beslutsfattande
  • Informera användare om varför de erbjuds en personlig rabatt, till exempel att de avstått från att teckna premiumtjänst till ordinarie pris

– Det är förstås glädjande att EU:s samlade konsumentmyndigheter nu tvingar Tinder att vara mer transparenta i prissättningen. Men det kommer fortfarande vara omöjligt för konsumenterna att jämföra priser utifrån det besked vi fått i dag. Det ser vi som en stor brist, säger Sinan Akdag.

Kan påverka hela marknaden

Förändringen ska träda i kraft i mitten av april. Då kommer Sveriges Konsumenter att följa upp hur informationen presenteras. Vi utgår från att Tinder faktiskt kommer att informera tydligt och inte lägga in informationen i ett långt avtal som ingen läser.

– Den större frågan om individanpassad prissättning kvarstår. Att kunna jämföra priser är avgörande för att marknaden ska fungera. Tänk om det här skulle sprida sig till exempelvis livsmedelshandeln och du kan få betala tio gånger mer för mjölken än personen före dig i kön. Det är så det funkar hos Tinder i dag, säger Sinan Akdag.

Det kommer även göra myndigheternas tillsyn mycket svårare. Varje konsument blir en egen marknad med unika priser och villkor.

Kommentar från Tinder:
We frequently offer promotional rates - which can vary based on factors like location or length of subscription. No other demographic information is considered in our pricing structure. It is categorically untrue that our pricing structure discriminates in any way by sexual preference. Any reporting or inference is patently false and outrageous.

För intervjuer:
Sinan Akdag, sinan.akdag@sverigeskonsumenter.se, 072-061 69 40

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09

Texten är uppdaterad.