– Det är anmärkningsvärt att svenska sparpengar investeras i djurfabriker som eldar på klimatkrisen och tvingar djur att leva under svåra förhållanden. Det här är frågor som är viktiga för svenska sparareBankerna och pensionsfonderna måste ta ett större ansvar, säger Jakob König, som leder granskningsinitiativet Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter.

Rapporten Cruel Investments har kartlagt svenska investeringar i de sex största kyckling- och fläskproduktionsföretagen i världen. Företag som kopplas till skogsskövling, betydande utsläpp av växthusgaser och dålig djurvälfärd.

Totalt uppgår de svenska investeringarna i bolagen till 1,5 miljarder kronor hos de sju största bankerna i Sverige samt AP-fonderna. Nordea och Sjunde AP-fonden (AP7) har klart störst investeringar med totalt över en miljard kronor, framför allt i amerikanska Tyson Foods och kinesiska WH Group.

Kopplas till plågsam djurhållning

Varje år slaktar de sex undersökta företagen sammanlagt över nio miljarder kycklingar och 150 miljoner grisar. Djurfabriker där många djur trängs ihop är en extremt onaturlig miljö för djuren, som kan utsättas för mycket stress och lidande. Under sina korta liv kan kycklingar drabbas av allvarliga hälsoproblem då många är snabbväxande hybrider. Grisar kan stängas in i burar, få svansarna stympade och bli kastrerade utan bedövning.

– Det här orsakar enormt mycket lidande för djuren och flera av metoderna är inte tillåtna i Sverige. Så varför accepterar svenska banker och pensionsfonder det i sina investeringar, säger Amanda Dahlberg, sakkunnig om djur i livsmedelsindustrin på World Animal Protection Sverige.

Djurfabriker i ”gröna” fonder

Den största delen av de svenska investeringarna i bolagen hittades i bankernas ”ljusgröna” fonderfonder som lovar att främja hållbar utveckling. Hos Handelsbanken hittades bolagen även i ”mörkgröna” fonder som har hållbarhet som mål.

– Det här rimmar inte alls med grönt sparande. Jag tror många sparare skulle bli besvikna, säger Jakob König.

I rapporten undersöktes även bankernas påverkansarbete med företagen som visade att alla bankerna är engagerade i initiativ för att minska köttindustrins klimat- och miljöpåverkan. Men bara Länsförsäkringar deltar i ett initiativ för att förbättra förhållandena för djuren. Rapporten slår fast att fyra av bankerna (Danske Bank, Nordea, SEB och Swedbank) bryter mot sina egna riktlinjer kring djurskydd.

Fyra gånger större klimatavtryck än hela Sverige 

De sex granskade köttföretagen har också en stor negativ inverkan på miljön och klimatet. Utsläppen av växthusgaser från deras fläsk- och kycklingproduktion uppskattas till 180 miljoner ton under 2022. Det är fyra gånger mer än hela Sveriges territoriella utsläpp samma år. Bolagen driver också på avskogning genom sin stora foderanvändning. Produktionen av soja till foder ödelägger stora skogsområden i Brasilien som förutom den stora klimateffekten leder till minskade habitat för vilda djur som lever där.

Svenska investeringar i köttbolagen (MSEK, januari–juni 2023) 

Graf över investeringarna i storleksordning.

Företagen som granskats i rapporten: Tyson Foods (USA), WH Group (Kina), JBS (Brasilien), New Hope Group (Kina), BRF (Brasilien) och Danish Crown (Danmark).

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide granskar hur hållbart banker och andra finansaktörer investerar och lånar ut pengar. Syftet är att ge konsumenter och allmänheten större insyn och möjligheter att påverka som kunder. Initiativet finns i 21 länder och leds i Sverige av Sveriges Konsumenter i samarbete med Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection. Läs mer här.

Om World Animal Protection

World Animal Protection arbetar för att stoppa djurs lidande i Sverige och andra länder. Arbetet handlar särskilt om att hjälpa djuren i matindustrins djurfabriker och se till att vilda djur får leva i frihet i sina naturliga livsmiljöer.

World Animal Protection arbetar både med opinionsbildning och att praktiskt hjälpa djur. Vi stödjer insatser på plats runt om i världen för att hjälpa utsatta djur. Vi har kontakter med många samarbetspartner, FN, EU, olika länders regeringar och företag. Insatserna för djuren är beroende av frivilligt stöd och hade inte varit möjliga utan våra gåvogivare. Läs mer här.

Säg ifrån mot banken/pensionsfonden

Privatpersoner kan mejla sin bank och protestera mot investeringarna via den här länken.

För intervjuer:
Jakob König, 073-037 92 93, jakob.konig@sverigeskonsumenter.se

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, 0709-62 07 09, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se