I rapporten undersöks Skandinaviens största bankers investeringar och lån till fossilbranschen de senaste fem åren (2016-2020). Granskningen visar att fyra av fem storbanker i Sverige, trots Parisavtalet, har fortsatt stödja fossilbolag med totalt över 450 miljarder i lån och investeringar: SEB (158 miljarder SEK), Nordea (151 md), Danske Bank (96 md) och Swedbank (48 md).

– Att bankerna fortsätter stödja några av de allra värsta fossilbolagen med mångmiljardbelopp, trots Parisavtalet, är remarkabelt. Jag är lite chockad faktiskt. Det här är inte vad svenska bankkunder förväntar sig att deras pengar, säger Jakob König på Fair Finance Guide.

Granskningen visar att bankernas lån till fossilbolag är mångdubbelt större än deras investeringar och att den årliga utlåningen varit relativt konstant efter Parisavtalet.

– Medan bankerna börjat fasa ut sina investeringar i fossilbolag fortsätter utlåningen till fossil verksamhet som om klimatförändringarna inte fanns. Det beror mycket på att utlåningen på grund av banksekretessen är en insynsskyddad verksamhet, säger Jakob König.

SEB sticker ut

SEB är den svenska bank som lånat ut mest till fossilbranschen, dessutom till några av de allra värsta bolagen. Under de senaste åren har SEB bland annat gett flera miljardlån till en av Europas största utsläppare av koldioxid, kolkraftsbolaget Uniper, samt till kraft- och kolgruvebolaget RWE som utvidgar sin kolbrytning i Tyskland. Banken har även fortsatt låna ut miljarder till Glencore, världens största exportör av kol.

SEB och Nordea har även lånat ut flera miljarder till oljebolag som använder okonventionella utvinningsmetoder med särskilt hög klimat- och miljöpåverkan, som oljesand och fracking. SEB, Nordea, Danske Bank och Swedbank har också fortsatt pumpa in mångmiljarder i ett flertal stora oljebolag, bland annat bolag som utvinner olja i Arktis.

Några ljuspunkter

I granskningen sticker Handelsbanken ut med en förhållandevis liten utlåning till företag inom olja, kol och gas jämfört med de andra storbankerna. Handelsbanken har också sedan slutet av 2019 rensat bort alla fossilbolag som saknar omställningsplaner, i enlighet med Parisavtalet, ur i princip alla sina fonder. Ett liknande beslut togs i början av året av Swedbank. Däremot är det ingen av storbankerna som antagit ett förbud mot att låna ut pengar till fossilbolag.

– Bankerna är helt centrala i klimatomställningen. Om vi ska klara oss från allvarliga klimatförändringar måste bankerna sluta finansiera fossilbolag som inte vill eller kan ställa om enligt Parisavtalet. Annars klarar vi inte klimatmålen, säger Jakob König.

Mer information:

Läs rapporten
Se Kalla Faktas reportage om SEB:s fossilaffärer

Kontakt:

Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter: jakob.konig@sverigeskonsumenter.se
073-037 92 93

Åsa Mendel-Hartvig, kommunikatör inom hållbarhet på Sveriges Konsumenter:
asa.mendel-hartvig@sverigeskonsumenter.se
072-063 27 88

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide är ett samarbetsinitiativ i 13 länder som genom en internationell metod granskar hur hållbart och ansvarsfullt banker investerar och lånar ut pengar. Syftet är att förbättra insynen för allmänheten och därigenom påverka bankerna att ta större ansvar. Initiativet i Sverige leds av Sveriges Konsumenter i samarbete med Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection. Läs mer på www.fairfinanceguide.se