För sjätte året i rad ligger de små nischbankerna, Ekobanken och JAK, i topp i Fair Finance Guides granskning av bankernas riktlinjer för hur de investerar och lånar ut pengar. Av de sju största bankerna ligger Swedbank kvar på en förstaplats, medan SEB – som låg i topp bland storbankerna när Fair Finance Guide lanserades – hamnar i botten.

Mest har Nordea och Handelsbanken förbättrat sig med ökningar på 12 respektive 8 procentenheter. Nordeas förbättring är den största någonsin och Handelsbanken klättrar från näst sista plats till tredje bästa storbank.

- Det är glädjande att flera banker har skärpt sina riktlinjer kring hållbarhet, säger Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide. Det visar att konsumentmakt är ett påverkansverktyg som verkligen fungerar och att alla mejl som kunderna skickat till sina banker haft effekt.

Bankernas hållbarhetsbetyg 2020

Speciellt på klimatområdet har flera banker tagit betydande steg i år. Swedbank har antagit det mest ambitiösa målet att ställa om alla sina investeringar i linje med Parisavtalet till 2025. Handelsbanken, Skandia och Länsförsäkringar har antagit nya positioner om att sluta investera i fossilbolag i olika stor utsträckning. Längst har Handelsbanken gått med en utrensning av fossilbolag ur i princip alla sina fonder.

Däremot har SEB, Nordea, Swedbank, Handelsbanken och Danske Bank betydligt svagare klimatriktlinjer för sin utlåning. En övergripande lucka är att policyn för att utesluta fossil verksamhet inte gäller deras befintliga lånekunder.

- I den mycket allvarliga situation planeten befinner sig i måste alla banker omgående rensa bort de fossilbolag som inte vill eller kan ställa om i linje med klimatmålen, både från sina investeringar och från sin utlåning, säger Jakob König.

De temaområden där bankerna har svagast riktlinjer är precis som förra året djurskydd, skatteflykt och jämställdhet. Mest hållbara riktlinjer har bankerna när det gäller korruption, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Dock visar Fair Finance Guides granskningar under året att det finns en skillnad mellan vad bankerna lovar i sina riktlinjer och hur de agerar i praktiken.

- Våra granskningar visar att bankerna brutit mot sina egna riktlinjer vid ett flertal tillfällen, även om vi ser förbättringar också i praktiken. Sammanfattningsvis kan man säga att bankerna bättrar sig varje år men att det finns mycket kvar att göra innan de lever upp till kundernas förväntningar, säger Jakob König.

Läs hela granskningen

Kontakt:

Jakob König, projektledare för Fair Finance Guide på Sveriges Konsumenter: jakob.konig@sverigeskonsumenter.se
073-037 92 93

Åsa Mendel-Hartvig, kommunikatör inom hållbarhet på Sveriges Konsumenter:
asa.mendel-hartvig@sverigeskonsumenter.se
072-063 27 88

Om Fair Finance Guide

Fair Finance Guide är ett samarbetsinitiativ i 13 länder som genom en internationell metod granskar hur hållbart och ansvarsfullt banker investerar och lånar ut pengar. Syftet är att förbättra insynen för allmänheten och därigenom påverka bankerna att ta större ansvar. Initiativet i Sverige leds av Sveriges Konsumenter i samarbete med Amnesty International, Diakonia, Fair Action, Naturskyddsföreningen och World Animal Protection. Läs mer på www.fairfinanceguide.se