Valdeltagandet i EU-valet ökar stadigt, även om det fortfarande ligger långt under valdeltagandet i riksdagsvalet. Men det finns en grupp som avviker: de yngsta väljarna. Där sjönk valdeltagandet i valet 2019.

Därför driver konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter sedan i höstas ett EU-finansierat projekt under namnet ACTYV, Affecting Change Through Your Vote.

– Vårt huvudsakliga syfte är att få unga att förstå att det inte räcker med att rösta i riksdagsvalet när så otroligt många beslut som påverkar vår vardag faktiskt fattas i Bryssel, säger Sinan Akdag.

Dialog med lärare

Den självklara vägen blir genom skolan. Efter dialog med en grupp gymnasielärare på såväl teoretiska som praktiska program runt om i landet har Sveriges Konsumenter nu tagit fram ett utbildningspaket som är fritt att använda för lärare.

– Vi har gjort en kort film som är tänkt att snabbt fånga elevernas intressen. Där lyfter vi saker som EU fattat beslut om – som att det är free roaming när man reser i Europa, att alla mobiler ska få samma ladduttag och att plastkorkarna sitter fast i pet-flaskorna numera, säger Sinan Akdag och fortsätter:

– Sedan har vi ett faktamaterial med bilder som går att ladda ner separat för att lärarna ska kunna använda dem i sina egna presentationer. Det förstod vi var viktigt. Alla vill känna att ”de äger” sina lektioner. Så vi tänker att lärarna ska kunna pussla ihop den fakta och de bilder som de vill lyfta.

Som avslutning på lektionen är tanken att alla klasser ska göra ett digitalt quiz i Kahoot.

Nu i veckan börjar filmen spridas i sociala medier. För även om den är framtagen med tanke på unga så angår innehållet alla väljare.

Skolmaterialet finns att ladda ner på SO-rummet.se, lektion.se och på sverigeskonsumenter.se.

Intervjuer:
Sinan Akdag, sinan.akdag@sverigeskonsumenter.se, 072-061 69 40

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09