Den som fick sin resa inställd under pandemin blev snart varse att skyddet kan se väldigt olika ut beroende på om du köpt en reguljär resa eller en så kallad paketresa. Den som köpt en paketresa har nämligen betydligt bättre skydd än den som köpt en reguljärbiljett. Särskilt stökigt blev det då många flygbolag gick i konkurs under den utdragna pandemin och resenärer blev utan hemresa.

Därför tillsatte dåvarande regering en utredning om resegarantin dagen före julafton 2021.

I uppdraget ingick bland annat att utvärdera om nuvarande resegarantisystemet ger tillräckligt skydd vid inställda paketresor och om det finns skäl att reformera systemet för att stärka skyddet om arrangören inte har råd att ersätta inställda resor. Dessutom skulle man utreda om systemet borde utvidgas till att omfatta reguljära resor också.

Sveriges Konsumenters konsumentjuridiska expert Maria Wiezell, som deltog i utredningen har länge efterfrågat en utvidgning av resegarantin och har dessutom kritiserat resebolag som vill ersätta inställda resor med värdebevis, så kallade vouchers, som inte omfattas av resegarantin.

– Mina önskemål om att resegarantin också ska gälla för värdebevis som man fått innan ett bolag går i konkurs och att garantin också ska omfatta reguljärresor har delvis gått igenom i förslaget, trots mycket kraftiga protester från branschen, säger hon nöjt.

Vill inte vänta fem år

Däremot är hon kritisk mot att en sådan förändring kommer att dröja – om regeringen alls väljer att gå på utredningens linje. Närmare bestämt fem år efter att lagen börjar gälla enligt förslaget. En avgift ska nämligen tas ut på varje såld biljett för att bygga upp en tillräckligt stor fond. Här föreslår utredningen tre kronor för en reguljärbiljett och upp till 80 kronor för en paketresa. Först när fonden är tillräckligt stor ska ersättningen börja gälla.

– Jag är positiv till förslaget i sig. Men jag tycker inte att man ska behöva vänta i fem år. Det hade varit bättre att höja beloppet för att snabbare få det nya regelverket på plats, säger Maria Wiezell och fortsätter:

– Dessutom skulle jag helst se att garantin gällande reguljärresor inte bara omfattar hemresor utan också blir ett skydd för utresebiljetten, om flygbolaget går i konkurs före avresan. Avgiften som utredningen föreslår är så låg – upp till 80 kronor per biljett beroende på resmål – att en fördubbling av avgiften inte skulle ha någon större betydelse för priset.

För intervjuer:
Maria Wiezell, maria.wiezell@sverigeskonsumenter.se, 0702-81 69 66. Pressbild finns här.

Presskontakt:
Yasemin Bayramoglu, yasemin.bayramoglu@sverigeskonsumenter.se, 0709-62 07 09